Die Weg

 

Wat sê jou naam?

Mag die Here barmhartigheid bewys aan die huisgesin van Onesiforus, want hy het my dikwels kom opbeur. Hy het hom nie daarvoor geskaam dat ek in boeie sit nie, maar toe hy in Rome kom, het hy ywerig na my gesoek tot hy my gekry het. Mag die Here gee dat hy by Hom ontferming vind op die dag dat Hy weer kom. En wat Onesiforus alles in Efese vir my gedoen het, weet jy self baie goed. - 2 Timoteus 1:16-18.

Daar is mense wat onopvallend is. Dié mense wat jy baie gou sal vergeet as jy hulle nie weer sou sien nie. Dalk neem jy nie eens van hulle notisie terwyl hulle in jou geselskap is nie! Daarteenoor kry jy weer dié wat uitstaan tussen ander met hulle intelligente voorkomste, en jou boei met hulle gevatheid en hulle sprankelende persoonlikhede.

Maar wanneer lyding en sorg hulle verskyning in jou lewe maak, dan is daar van laasgenoemde mense soms weinig te sien. Hulle het al klaar weer na ander plekke verkas waar dit meer gesellig en opwindend is as by jou! Dit is dan dikwels die onopvallende mense wat naby jou bly om jou by te staan.

So iemand was Onesiforus. Ons weet nie veel van hom nie. Was hy 'n geleerde en welsprekende man? Was hy 'n handearbeider of 'n soort van evangelis? Ryk, arm? Oud, jonk? Ons weet regtig niks van hom nie. Hy is alleen maar Onesiforus, dit beteken: iemand wat voordeel bring. Toe almal in Asië vir Paulus as gevangene in die steek gelaat het (v 15), het Onesiforus trou aan hom gebly. Hy het vir Paulus in Rome gaan soek tot hy hom in die tronk gekry het. En hy het hom nie geskaam om in hierdie gevangene se geselskap gesien te word nie! So het hy vir Paulus in sy lyding bygestaan. Vir Paulus het dit uitermate baie beteken, en daarom die seën wat hy oor Onesiforus uitspreek: “Mag die Here gee dat hy by Hom ontferming vind op die dag dat Hy weer kom”.

Daar is mense wat dink dat Onesiforus reeds dood was toe Paulus hierdie brief aan Timoteus geskryf het. Maar dit is nie noodwendig so nie. Ongetwyfeld het Paulus aan Jesus se woorde oor die wederkoms gedink: “... Ek was 'n vreemdeling, en julle het My nie gehuisves nie; sonder klere, en julle het My nie klere gegee nie; siek en in die tronk, en julle het My nie versorg nie.”(Mat 25:43).  Ons getrouheid in ons liefde sal dán ons wel en weë bepaal.

Dit is nie jou besondere titel (professor, doktor, dominee ....),  jou sjarme, jou beroemdheid, jou naam, jou ..... , wat op dáárdie dag gaan saak maak nie; alleen maar jou getrouheid in die vertoning van die beeld van Christus in jou lewe.

Kyk nog 'n keer goed na hierdie Onesiforus! Wat sê jou naam? Is daar iets van hom in jou?

Ds C Gilhuis in “Ontmoetingen” van GN Lammers
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css