Die Weg

 

Glo en lewe

Wie in My glo, het die ewige lewe.” - Johannes 6:47.

Wie wil nie graag lewe nie? En hoeveel is daar wat hulleself mislei, wat die dood meer liefhet as die lewe, omdat hulle die ware lewe verag en verwerp?

Die woord “lewe” word dikwels in die Skrif in 'n dubbele betekenis gebruik. Die Here Jesus sê in Mattheus 16: “Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.” Wie sy lewe wil behou en daarmee die Naam van Jesus verloën, sal die ware lewe, die saligheid, verloor. Hierdie ware lewe is die ewige lewe. Dit is die lewe uit God.

Hierdie lewe word die ewige lewe genoem, nie omdat dit eers na ons dood 'n aanvang neem nie. Ons besit dit reeds hier op aarde. Dit eindig egter nie met ons dood nie. Het 'n mens eenmaal die ware, ewige lewe, dan besit jy dit vir ewig. Die Here Jesus sê van sy skape: “Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie ...

Wie in My glo, het die ewige lewe”, sê Jesus.

Wat hou glo en geloof in?

Volgens die Bybel is daar niks wat vaster en sekerder is as die geloof nie. Om te glo is om te ken en te sien en te weet: “Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.” (Hebr 11:1). Deur te glo het jy 'n anker wat deur geen mag op aarde aan jou ontneem kan word nie.

Waarom is die geloof so vas en seker? Hierop gee Paulus in Efesiërs 2 'n pragtige antwoord: “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God.” Die geloof is die gawe van God. Hy gee dit aan ons. Dit is deur God se toedoen dat ons Christus as die Middelaar sien. In sy diepste betekenis is geloof nie dat ons aan God vashou nie, maar dat Hy ons vashou.

Wie in My glo, het die ewige lewe.” Dit is die kern van die Evangelie. Ons glo in Iemand. Ons geloof is gebind aan Jesus Christus as ons Saligmaker. Die ware geloof is op Hom gerig. Ons moet nooit in onsself glo nie. Ons moet selfs nie in ons geloof glo nie. Ons moet glo in Jesus Christus alleen. Dit is goed en reg om jouself te beproef of jy in die geloof staan. Die beproefde geloof beteken egter nie geloof in jouself of vertroue op jouself nie. Dit is en bly altyd geloof in Christus, jou Verlosser en Bewaarder. Ons sekerheid is buite onsself in Christus geleë.

Uit: Elke dag in die lig deur ds MJ Booyens
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css