Die Weg

 

Telefoon vir jou!

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. - Johannes 5:24 (53-vertaling).

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal lewe. - Johannes 5:25 (53-vertaling).

Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor – Johannes 5:28 (53-vertaling).

Dit handel in Johannes 5 oor die man wat 38 jaar lank siek was en niemand gehad het om hom die genesende water van Betesda in te help nie. Jesus het op die Sabbat daar verby gekom, hom gesien lê en hom genees. Die woorde in ons teks is die antwoord van Christus op die beskuldiging van die Jode dat hy iemand op die Sabbat genees en Homself boonop met God gelykgestel het.

Die twee tekste van Johannes 5:25 en Johannes 5:28 lyk sprekend op mekaar maar het nie dieselfde betekenis nie. In die eerste sê Christus dat die dooies nou al sy stem hoor. In die tweede teks wys die woord “almal” op die laaste dag. 'n Mens wil daarom die eerste uitspraak verbind aan die geestelike dooies en die tweede aan die liggaamlike dooies.

Maar dan het 'n mens nie rekening gehou met die woord “stem” wat in beide tekste voorkom nie. In vers 24 praat Jesus oor “wie my woord hoor”. Hy gebruik daar die bekende Griekse term “logos”. In vers 25 skakel Hy oor na “fónés” (dink aan telefoon). Met sy “logos” rig Hy Hom tot die lewendes en met sy “fónés” tot die dode. 'n Dooie moet eers deur sy stem gewek word voordat hy sy woord kan hoor.

'n Mens moet dus by vers 25 nie aan die prediking van Jesus dink nie, maar aan die luide geroep waarmee Hy die dooies uit die slaap wek. “Die dode” in vers 25 hoef nie alle dooies te beteken nie. Eers in vers 28 praat Hy letterlik oor al die dooies wat in die grafte is.

Daar is 'n klimaks in die hele hoofstuk: die genesing van die sieke in Betesda was 'n Messiaanse wonder; dat die dode sal opstaan (soos Lasarus) sal 'n groter teken wees; maar die mense sal hulle die meeste verwonder as Hy eenmaal alle dooies sal opwek.

Die Here doen alles om ons maar aan die hoor te kry.  As Hy ons nie meer kan bereik met sy woord nie, dan doen Hy dit met sy stem. Ook al verstaan ons geen Grieks nie, begryp ons dit wel: voordat ons met iemand anders 'n gesprek kan voer moet ons dikwels eers die telefoon laat lui.

Is die teenslae wat ons vandag beleef nie dalk sy stem waarmee Hy ons oproep om sy woord te hoor nie? Wie sy stem hoor in die graf, sal sy woord hoor in die tuin. Sy stem roep: Kom uit! Sy woord sê: “Gaan in in die vreugde van jou Here.

Uit: Daglicht Bijbels dagboek deur dr Okke Jager

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css