Die Weg

 

Om lewenslank pasgebore te wees

Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. - Hebreërs 5:13.

.. en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei - 1 Petrus 2:2 (53-vertaling).

Die brief aan die Hebreërs sê: ons moenie suigelinge bly wat melk drink nie. Maar dan kom sê Petrus vir ons ons moet soos suigelinge na melk verlang! Van wie praat hy dan? Van mense wat pas tot bekering gekom het? Nee, wat Petrus bedoel is wat die ingesteldheid van die  gelowige moet wees, tot die dag dat hy sterf.

Die woorde wat in die oorspronklike Grieks gebruik word is logikon adolon, wat beteken logiese (intellektuele: wat verband hou met die denke van die mens) melk. Petrus bedoel dus die melk soos wat dit in die Woord van God te vinde is. Intellektuele melk is vir dié wat hul verstand wil gebruik. So vul die twee tekste hierbo mekaar aan. Net hulle wat die Bybel lees met die groot oë van 'n kind wat alles vir die eerste keer sien, bly so vatbaar vir nuwe indrukke dat hy steeds verder wil gaan, en andersom: net hulle wat groei in die kennis van die Bybel, bly jonk daarin!

Hoe pasgeborenes na melk verlang kan jy hoor in 'n kraamhospitaal. Hulle skreeu asof hul lewe daarvan afhang. En natuurlik hang dit daarvan af. Al drink hulle ses keer per dag, kry hulle nie genoeg nie. Teen die sewende dag sit hulle 'n groter keel op as die eerste dag.

Die evangelie open hom alleen vir mense wat ook só na die Woord verlang: gretiglik en uitgehonger. En dan word dit in so 'n diepte vir ons geopen dat ons nie wil volstaan by ons luiheid van denke nie.

Ons kan alleen werklik vertroos word as ons die moeite neem om in die gedagtewêreld van die Bybel in te dring. Die werklike inhoud en betekenis van die Woord kom nie net na ons aangewaai nie.

Daar is mense wat nooit daarby uitkom om self die inhoud van die Woord te deurdink en te deurleef nie. Paulus sê: om Christen te wees is om te streef na geestelike volwassenheid (Ef 4:13). Ons geloof behoort nóú sterker te wees as toe ons die Sondagskool of katkisasie deurloop het.

Juis wie werklik volwasse is, besef dat hy nog lank nie volwasse in die geloof is nie. As ons weier om saam te doen met die afwatering en vervlakking van die evangelie, dan eers is ons volwasse, maar dan is ons ook so vér dat ons na die hoë Woord van God opkyk soos 'n kind wat nog nie gespeen is nie; wat maar net 'n geweldige keel kan opsit en dit uitbasuin: Ek het dors! Ek wil drink! Ek wil grootword! Ek wil groot en sterk word in die geloof!

Uit: Daglicht Bijbels dagboek deur dr Okke Jager (effens vereenvoudig)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css