Die Weg

 

Die man met die minderwaardigheidskompleks

En Sisak, die koning van Egipte, het teen Jerusalem opgetrek en die skatte van die huis van die HERE en die skatte van die huis van die koning weggeneem; hy het alles weggeneem; hy het ook die goue skilde wat Salomo gemaak het, weggeneem. Toe maak koning Rehábeam in die plek daarvan koperskilde, en hy het dit aan die owerstes van die hardlopers toevertrou wat die ingang van die koning se huis bewaak. - 2 Kronieke 12:10 (53-vertaling).

Rehabeam was die dwase seun van die wyse Salomo. Hy het sekerlik besef dat hy nooit die wysheid, die breë insig en grootsheid van sy vader sou besit nie. Kyk ons na die optrede van Rehabeam, dan is dit duidelik dat daar by hom 'n minderwaardigheidsgevoel teenwoordig was wat hy met grootdoenerigheid en 'n ietwat luidrugtige optrede probeer verbloem het.

Hy sê aan Israel dat hy sy vader sal oortref in die beleid wat hy sal volg: “Het my vader julle juk swaar gemaak - ék sal daar nog byvoeg; het my vader julle met die sweep getugtig - ék sal julle met gésels tugtig.” (2 Kron 10:14). Maar met al sy grootdoenerigheid verloor hy tien stamme van Israel en word 'n klein koninkie oor 'n klein twee-stammeryk. Die enigste wat hy oorhou is die stad Jerusalem met die pragtige tempel en die goue skilde. Maar Sisak, die koning van Egipte, trek op en plunder die stad en neem die goue skilde met hom saam. Rehabeam moet verslae toekyk: sy prag en praal is hom ontneem. Maar hy wil sy geestelike en stoflike armoede nie erken nie. Hy laat in die geheim koper skilde maak en laat dit oppoets sodat dit na goud lyk. As hy dan na die tempel gaan, loop sy wagte trots met die skynbaar goue skilde voor hom uit sodat die volk kon dink: kyk hoe ryk is die koning......!

Dit is vergulde armoede; geestelike armoede; klatergoud. Om koper te besit en te veins dat dit goud is. Om iets voor te gee wat jy nie is nie en nooit sal wees nie. Dit is 'n lewe wat leeg is van dít wat werklik saak maak. Ja, dit is 'n lewe sonder God.

Rehabeam het nie sy geskiedenis geken nie! Hy het nie gesien dat iemand wat met God wandel nooit minderwaardig kan wees nie. Hy moes liewer die woorde van sy vader Salomo in gedagte gehou het: “Wysheid begin met die dien van die Here; wie die Heilige ken, het werklik insig..... As jy wysheid het, het jy self die voordeel daarvan; as jy 'n ligsinnige mens is, dra jy alleen die las.” (Spr 9-10:12; 83-vertaling).

As God se gees in jou is, dan dra jy die vrugte van die gees: “.. liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing” (Gal 5:22). Dan is jy nie minderwaardig nie!

- dw -

Met erkenning aan ds B van Ginkel in “Ontmoetingen” van GN Lammers.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css