Die Weg

 

Ons het 'n plek vir berou

“Laat niemand ‘n hoereerder wees nie, of ‘n onheilige soos Esau, wat vir één spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beërwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer.” - Hebreërs 12:16-17 (53-vertaling).

Die beskuldiging wat in Hebreërs 12 teen Esau ingebring word, is nie noodwendig omdat hy sy eersgeboortereg verkwansel het nie. Want die onverskilligheid waarmee hy met sy eersgeboortereg omgegaan het, het net so min in die weg van sy bekering gestaan as vir Jakob met sy geslepenheid. Esau se groot sonde was dat hy nie ag gegee het op die Woord van God nie. Met Jakob was dit aanvanklik nie beter gesteld nie. Hy het net so verfoeilik gesondig. Maar by Jakob vind ons dat hy sy onverskilligheid teenoor die Woord van God uiteindelik sou laat staan. Esau se hele bestaan daarenteen was een van verset. Hy het hom nie aan die wil van God onderwerp nie. Toe hy by sy pa se sterfbed tot insig gekom het oor wat hy gedoen het, het hy hard en bitter geskree (Gen 27:34). Maar hy het vasgehou aan sy verset en wou steeds die seën ontvang. Dit dood het binne-in hom gebroei (Gen 27:41). So was dit ook met Judas. Dit was nag toe hy besef het wat hy gedoen het, maar daar was geen nuwe dagbreek vir hom nie. Hulle het geen plek gehad vir berou nie.

As 'n mens berou het, onderwerp jy jou aan God se Woord. Dan gee jy God gelyk; dan glo jy in sy Woord; dan aanvaar jy die gerig wat eendag van God sal kom. Jakob het 'n plek vir sy berou gevind toe God met hom in die donkerste nag van sy lewe geworstel het. En toe die son opkom het hy op daardie plek die seën uit God se eie hand ontvang (Gen 32:24-31).

God self het vir ons 'n plek vir ons berou aangewys. Dit is die kruis van Jesus Christus. Dit is die Woord wat uit die ewigheid oor ons uitgespreek is. Dit is die belofte van God wat beseël is met die Heilige Doop. Ons hoef nie ons lewe in die nag van vertwyfeling te verloor nie. Jesus se ontferming, sy offer, is die plek waarheen ons kan vlug, en die sonde sal ons vergewe word. As ons ons op Jesus Christus beroep sal ons geregverdig word vóórdat ons voor die regterstoel van God moet verskyn. Ons eie wroeging sal ons nie kan bevry nie. Geen bittere trane sal ons kan verlos as dit nie gestort word op die plek van berou wat God vir ons geskenk het nie. Sy kruis het Hy ons gegee wat ons trane sal verander in gejuig!

Uit: Kleine Postille van Dr J Koopmans.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css