Die Weg

 

Lewe met die Gees van God

“Watter mens ken die verborge dinge van 'n mens behalwe die gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word.” - 1 Korintiërs 2:11-14.

Die bostaande is nogal harde woorde vir die wêreldling. As 'n mens nie deur die Gees van God aangeraak word nie, het 'n mens geen kans op 'n lewe met en by God nie. “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.” (Joh 14:16-17). Die Heilige Gees is 'n “onuitspreeklike gawe” ( 2 Kor 9:15) wat ons vrye toegang tot die Vader gee (Ef 2:18).

Die mens het uit sy natuur geen gemeenskap met God nie: 'Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe....... Verder het Hy gesê: “Daarom het Ek vir julle gesê niemand kan na My toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie.”' (Joh 6:63-65). Geen mens kan uit homself sy ware verderflike toestand besef as God nie sy oë vir hom oopmaak nie: “... dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte oë van julle verstand...” (Ef 1:17-18; 53-vertaling).

Die Heilige Gees wat in die gelowige is, is nie net iets wat tydelik is en dan weer verdwyn nie. Dit is 'n blywende bevestiging dat ons kinders van God is, soos ons dit lees in 2 Korintiërs 1:21-22: “God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig: op Christus. God het ons vir Hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang.” Wat deur God beseël is, bly so tot in alle ewigheid.

En as ons dan deel het aan die Gees van God, word ons nuut gebore en leef ons na die wil van God: “want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.” (Filip 2:13). Die 1953 vertaling van die Bybel stel dit duideliker: “want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae". Dit beteken nie dat my wil van my weggeneem is en ek net 'n robot is wat vanaf 'n afstand beheer word nie. Nee, maar wie die Gees van God het, ken God! Hulle kan die geestelike dinge verstaan, en om dit so stel, saam gesels oor die geestelike dinge en die doel van die lewe, sodat hulle hul lewe daarvolgens kan rig met alles wat hulle het.

Uit: Glauben und Leben, Jörg Bauer (verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css