Die Weg

 

Die waaroms van die lewe

'Die Engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: “Die Here is by jou, dapper man!” Maar Gideon het vir die Engel gesê: “Ekskuus, Meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het toe hulle gesê het: ‘Het die Here ons nie uit Egipte bevry nie?’ Nou het die Here ons in die steek gelaat: Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete.”' - Rigters 6:12-13.

Alle mense worstel die een of ander tyd met die waaroms van die lewe.

Ons lees van 'n engel van die Here wat by geleentheid aan Gideon 'n besoek gebring en vir hom gesê het: “Die Here is by jou, dapper man!” (Rigt 6:12).

Toe vra Gideon hom: “Ekskuus, Meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons?” (Rigt 6:13).

Gideon was uitgelewer aan die tipies verkeerde en heidense gedagte: God is teen ons, daarom kry ons swaar. Voorspoed is vir hom die bewys dat God aan die mens se kant is, teenspoed weer lewer getuienis dat God teen jou gekant is.

Juis hierdie gebeurtenis hou vir ons vandag nog die wonderlike boodskap in: as God, ten spyte van die feit dat Gideon swaargekry het, by hom was, dan kan God ook by ons wees, al kry ons ook hoe swaar.

In die Bybel word ons ook van Josef vertel dat, ten spyte van die feit dat sy broers hom as 'n slaaf aan Egipte verkoop het en hy onskuldig in die gevangenis gewerp is, die Here met hom was (Gen 39). Dit beteken: ook in tye van teenspoed en lyding kan God nog met ons wees. Dit leer ons ook uit die “waarom” van Gideon.

Ook Job stel by geleentheid die vraag: “Waarom het ek nie by my geboorte gesterf nie, net toe ek gebore is my laaste asem uitgeblaas nie?” (Job 3:11). Die antwoord op sy vraag vind hy nie. Maar ons, ons weet waarom hy nie gesterwe het nie. Die Kerk van die Here sou soveel armer gewees het. Vir hoeveel miljoene mense het die boek Job nie deur die eeue heen die wonderlikste troos en berusting gebring nie! Ons sou alleen op grond daarvan kan sê: Daarom het Job nie by sy geboorte gesterwe nie!

Maar niemand minder nie as die Seun van God self het aan die kruishout uitgeroep: “My God, my God, waarom het U My verlaat?” (Matt 27:46). Die hemele het egter geswyg. Sy “waarom” is nie beantwoord nie.

Maar ons, ons weet waarom God Hom moes verlaat. Ons ken die antwoord op sy “waarom”, en dit is: Hy is van God verlaat sodat ons nimmermeer deur Hom verlaat sou word nie.

Uit elke “waarom” wat in die Bybel gevra word, kan ons iets leer. Daar was 'n rede vir God om so op te tree. Daarom weet ons dat ook ons eie “waaroms” 'n rede het. En al kry ons nie nou en hier 'n antwoord op die “waaroms” van ons lewe nie, één ding weet ons: eendag, al is dit in die lewe hierna, sal ons “waarom” verander in 'n “daarom” - want God regeer.

As God regeer, is dit nie regtig vir ons nodig om nou al die antwoorde op ons “waaroms”, te vind nie. Dit is regtig nie nodig dat ons moet worstel met die “waaroms” in ons eie lewe nie. Ja, al lyk alles vir ons so verkeerd, kan ons soos Asaf sê: “Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand. U lei my met u raad en aan die einde sal U my in ere by U opneem.” (Ps 73:23, 24) Wie dit bely, vra nie meer “waarom” nie!

Uit: Gelouter deur Lyding deur Willie Marais (Met die vriendelike toestemming van Aktuapers)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css