Die Weg

 

Behou ewewig in jou lewe

“En Hy sê vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie.” - Lukas 12:15 (53-vertaling).

'n Persoon uit die skare het vir die Here Jesus gevra dat Hy sy broer moet aansê om sy erfenis met hom te deel. Klink dit nie dalk ook vir ons bekend nie, en hoeveel families is nie al hierdeur uitmekaar geskeur nie. Dan kom Jesus en sê vir hom en die skare: Jou lewe en wie jy is, word nie gemeet aan die aardse goed wat jy besit nie. Die waarde van 'n mens se lewe word gemeet aan jou karakter, hoe jy optree teenoor God en jou medemens.

Ons vereer tog so maklik 'n persoon wat baie aardse besittings het. En om oorvloed te hê, is 'n versugting wat baie mense het, soos Rabbi Tevye in die film Fiddler on the Roof (1967) wat sing: “Was ek maar 'n ryk man, dan sal die belangrikste mense in die dorp by my kom kruip omdat hulle dink dat ek die wysheid van Salomo in pag het”. Seker daarom dat baie mense se lewensuitkyk so vlak en arm is. En dán bring die lewe vir hulle net bekommernis en frustrasies. Vir baie mense het die vensters waardeur hulle na die ewigheid moet kyk dof geword omdat hulle hul vas staar teen die tydelike materiële dinge.

Wanneer 'n gesiene persoon te sterwe kom, word die bates van sy boedel heel gou in die pers bekend gemaak, en sy persoonlike en intieme besonderhede word aan die sensasie soekende publiek bekend gemaak. Die besondere “nuuswaardigheid” van die aardse dinge laat die morele gedrag net vergete raak, want geld wat stom is, maak mos reg wat krom is. Daarom is iemand se boedel belangrik genoeg om die koerant te haal, maar edele karaktertrekke is nie so nuuswaardig nie! Dit moet seker ook die rede wees waarom die miljoenêr met 'n swak karakter met veel meer agting behandel word as die arm arbeider met vaste beginsels, rein gewete, 'n opregte hart en edele karakter. Die miljoenêr sal met eerbetoon begroet word terwyl die arm arbeider nie eens raakgesien sal word nie.

Dit is geen skande om ryk aan aardse goedere te wees as dit eerlik verdien word nie. Maar die soort rykdom wat so aardgebonde is dat dit ten koste van ander versamel is, óf met die prysgawe van edele lewenswaardes gepaard gegaan het, is juis dié soort rykdom wat God veroordeel - rykdom wat jou skure vol maak, maar jou hart leeg. As só 'n ryke sy rykdom verloor, bly daar niks van hom oor nie (Luk 12:16-21). Sonder sy rykdom is hy verslae en weerloos; sonder sy rykdom ontdek hy dat hy nooit by die werklike sin van die lewe uitgekom het nie. En, helaas, sy rykdom in sy skure bly op die aarde agter wanneer hy sterf.

So baie mense wil die pad loop wat sal lei tot rykdom en belangrikheid. Dit is eers wanneer hulle by hul eindpunt aankom dat hulle besef dat dit alles verniet was. Dan is hulle arm, ellendig, weerloos en verlore.

Daarom is die mooiste, gelukkigste en edelste mens die Christen wat ewewig in sy lewe behou. Ons is hier op aarde geroep om te werk, maar nooit mag ons daarmee so besig raak dat ons God vergeet wat ons tot hierdie taak geroep het nie. Hy het ons immers die gawes en talente gegee sodat ons ons spore in hierdie wêreld vir Hom en ons medemens vas en seker kan trap. Dan sal ons die oorwinnaarskroon by ons eindbestemming ontvang (Jak 1:12; Openb 2:10).

- dw -

(Met erkenning aan dr ACJ Smit: Volg My).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css