Die Weg

 

Triomf van die geloof

.... nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil.”- Habakkuk 3:18.

Die profeet Habakkuk sê dat, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel sal oplewer nie, die kleinvee uit die kraal sal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie, hy nogtans sal jubel in die Here; sal juig in die God van sy heil. 

Hier hoor ons die stem van triomferende geloof. 'n Geloof wat hom nie blind staar op die dinge om hom heen nie, maar 'n geloofsoog wat verby die aardse op Jesus Christus en op die eindbestemming gerig is; 'n geloof wat bou op die beloftes van God en wat uitsien na die vervulling daarvan! Hierdie geloof word nie gedemp deur die stryd van die dag nie, maar dit sien met reikhalsende verlange uit na die koms van die Here. Dít is die ware lewe.

Kyk dus op na Jesus Christus! Hý is die Lewe. Aan Martha het Hy gesê: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie.” (Joh 11:25-26).  Dan sal ons in ons donkerste nag, wanneer smart en pyn dreig om ons te oorweldig, lofliedere kan sing tot eer van God soos Paulus en Silas in die gevangenis van Filippi.

Jesus Christus het oorwin en met die geloofsoog op Hom gevestig, is ons meer as oorwinnaars; ja, ons sal jubel in die Here, ons sal juig in die God van ons heil.

“Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe.” (Hab 2:4; 53-vertaling).

Uit: Lig en Lewe; 1959 (verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css