Die Weg

 

Waaroor daar nie onderhandel kan word nie

Beroem julle in sy heilige Naam; laat die hart van die wat die HERE soek, bly wees. Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur. Dink aan sy wonders wat Hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond... “ - Psalm 105:3-5 (1953 vertaling.)

Paulus het gesê: “ek vergeet alles wat agter is en strek my uit na wat voor is ....” (Fil 3:14; 53-vertaling). Dit is wyse woorde. Want dit is juis dáárdie emosionele stryd van die verlede wat vir jou 'n remskoen kan wees in jou geestelike ontwikkeling en jou gesonde verhouding met die mense om jou.  Wat vergeet moet word is die harde woorde, arrogante optredes en selfvernietigende emosies van sowel ander mense as jouself wat vergewe en vergeet moet word. Om voort te gaan om die slegte dinge uit die verlede te vertroetel en te voed, vergiftig jou gedagtes en jou hele wese.

Tog is daar tye wanneer 'n mens wel stil moet gaan staan om op jou lewenspad terug te kyk. Dit is wanneer jou lewenspad klipperig en rof begin raak, en die mistigheid van twyfel die lig oor jou pad laat verdof; wanneer die lig van jou geloof begin kwyn en dit by jou 'n gevoel van wanhoop en verlatenheid opwek. Nee, nie om na die “goeie ou dae” te gaan staan en verlang nie. Dink dan terug aan daardie tye toe jy opgestaan het nadat jy geval het, en nuwe moed geskep het terwyl jy die nabyheid van God ervaar het.

As jy dan 'n eerlike selfondersoek van jou geestelike lewe doen, mag jy dalk net vind dat jy jou geestelike grense verskuif het; dat jy jou hoë geestelike standaarde van die verlede laat verwater het. Jy het dalk  om jou rondgekyk, na die wêreld geluister en buite God toegewings aan die wêreld se vereistes gemaak. Dit het dalk nie op 'n enkele dag gebeur nie, maar geleidelik en onopgemerk het dit jou geestelike lewe begin oorheers, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Uiteindelik het jou positiewe en lewende geloof in die storms van die lewe verlore gegaan.

Daar is sekere dinge in die lewe waaroor daar nooit onderhandel kan word nie, omdat dit ewigheidswaarde het. Om afstand daarvan te doen, is om die fondament van jou hele lewe onder jou te verwoes. Dit is jou geloof in God en jou geloof in Jesus Christus. Hy is die fondament waarop jou lewe staan en waarop jy jou lewe moet voortbou in hierdie nuwe jaar en in die tye wat kom. Mag dit jou inspirasie van die toekoms wees.

- dw -

(Met erkenning aan Arnold J Walker: Through the year with faith)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css