Die Weg

 

Om met God se seën te wandel

Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie; Hy wat jou beskerm , slaap nooit nie” - Psalm 121:3 (83-vertaling).

Ons hoor die priesterlike seën van God uit Numeri 6:24-26 soos wat dit elke Sondag na die erediens oor ons uitgespreek word. “Die HERE sal jou seën en jou behoed; die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.” Maar luister ons werklik daarna en neem ons dit met ons op ons weg deur die lewe?

In Psalm 121 sien ons 'n man wat voor 'n nuwe fase van sy lewenspad staan. Hy kyk vorentoe en besef dat dit nie maklik gaan wees nie; dit is 'n moeilike weg met baie moontlike gevare wat vir hom voorlê. Dit is soos 'n groot berg met steil hellings en gapende afgronde, en wat vir hom geen beskerming teen enige vyandige bedreigings sal kan bied nie.

Hoor dan sy versugting “waar sal ek hulp vandaan kry”. Dit is eintlik meer as dit. Dis 'n roep om hulp. Maar skielik kom daar 'n verandering in sy gemoedstoestand, en dit is nie asof hy homself moed inpraat nie. Hy herinner hom aan die priesterlike toesegging wat van God self af kom: God is altyd teenwoordig. Jy is geen oomblik alleen nie, “Die HERE sal jou seën en jou behoed; die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees...“ Dít is die priesterlike seën wat hy in die Tempel ontvang het. Daarom kan hyself sê: “Hy wat jou beskerm slaap nooit nie.”

Dit is ook die seën wat elke Sondag by die erediens oor ons uitgespreek word en vandag met ons is op die pad van ons lewe.

Aan die begin van 'n nuwe jaar moet ons dink aan die seën van die belofte: “Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar. Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. ” (Ps 121:7-8; 53-vertaling).

-dw-

(Met erkenning aan Neukirchener Kalender 2016)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css