Die Weg

 

Om die wêreld 'n beter plek te wil maak (1)

Jesus antwoord hom: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod......” - Mattheus 22: 37-38.

As ons die wêreld 'n beter plek wil maak, is dit goed om eers na die wet van God te kyk in die lig van die woorde van Jesus Christus in Mattheus 22:37-38. Dit is 'n samevatting van die eerste vier gebooie van die wet soos ons dit vind in Eksodus 20. Die eerste vereiste van die wet is om God bo alles lief te hê. Dié wat God volkome liefhet, sal hulle hoop op niks anders buiten God stel nie, sal God se naam nie laster of onteer nie, en na God se wil handel.

Ons moet God meer liefhê as vader of moeder, seun of dogter, bloed of goed. Ons moet God liewer hê as ons eie lewe. Daar mag niks tussen ons en God staan nie. Ons moet onsself absoluut en onvoorwaardelik aan God gee, sodat ons Hom sal dien met alles wat ons van Hom ontvang het, na siel en liggaam. 'n Uitwendige skyn-godsdiens sal ons niks baat nie. Ons kan maar bid en sing, Bybel lees en die kerk besoek soveel as ons wil. Dit alles sal ons niks baat, as ons hart nie met die liefde van Christus vervul is nie. Liefde is meer as uiterlike gehoorsaamheid (lees 1 Korinthiërs 13). Al sou ons alles wat ons besit, vir die Here gee, ja, tot selfs ons lewe toe, en dit sou nie uit ware liefde vir God geskied nie, dan is dit alles nog tevergeefs.

En dan sal ook ons verstand en alles wat ons doen gedryf word deur ons liefde vir God. Ons sal nie met ons mond Christus bely terwyl ons hart die wêreld aanhang en ons praktiese lewe God verloën nie. Nee, ons sal in alle opsigte aan Christus gelykvormig wil word (Rom 8:29). God se Woord sal die hoogste gewig dra in ons skole, universiteite en beroepslewe. As ons God bo alles liefhet, kan ons nooit onverskillig teenoor Hom staan nie: nie in ons daaglikse arbeid of in ons ontspanning nie. As ons God bo alles liefhet, sal ons altyd en oral sy wet in gedagte hou sodat ons nie in die sonde sal verval nie. Dan kan ons saam met Dawid bid: “Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!” (Ps 139:23-24).

Hoe baie mense is daar wat verdeeld is tussen hul liefde vir God en die liefde vir die wêreld? Ons mag miskien nie moordenaars of hoere of diewe wees nie; dalk heel respektabele mense. Maar het ons daardie liefde vir God wat ons verteer in sy diens? Sou ons bereid wees om vir Hom te sterwe?

Gebed:
Leer my, HEER, u regte weë,
wys die regte pad my aan;
maak my hart daartoe geneë,
om met lus daarop te gaan.
Wil my deur u waarheid leer,
lei my dwalende gedagte;
want u is my heil, o HEER!
U is ek altyd te wagte.
Amen.

(Word vervolg)

- dw-

Aanhalings uit Die Vaste Fondament deur Dr SJ van der Walt.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css