Die Weg

 

Om die wêreld 'n beter plek te wil maak (2)

En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” - Mattheus 22:39.

Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die HERE.” - Levitikus 19:18 (53-vertaling).

Ons het gister gesê dat as ons die wêreld 'n beter plek wil maak, dit goed is om eers na die wet van God te kyk in die lig van die woorde van Jesus Christus in Mattheus 22:37-40. Ons het gekyk na 'n samevatting van die eerste vier gebooie. Vandag se teks is 'n samevatting van die volgende ses gebooie van die wet soos ons dit vind in Eksodus 20, want ek sluit ook die vyfde gebod “eer jou vader en jou moeder” hierby in.

Dit is 'n Goddelike vereiste dat ons alle mense met wie ons in kontak is, sal liefhê.  Ongelukkig is die mens van nature geneig om sy eie belang te soek, ook ten koste van sy naaste. Ons sien dit al by klein kindertjies wat 'n speelding van 'n ander afvat. En dit kan die kind weinig skeel as die ander 'n groot keel daaroor opsit. Dan moet die kind se ouer maar kom ingryp.

Die leuse van 'n meerderheid mense is “elkeen vir homself.” Die mens wil homself eerste stel ten koste van sy medemens. Daarom is daar al die euwels van jaloesie, bedrog, korrupsie..... haat en soms self moord. Hy gun dikwels nie eers sy medemens 'n lewensbestaan nie, en steur hom aan geen wetlike gesag nie.

Maar God sê: “jy moet jou naaste liefhê soos jouself.”  As ons God waarlik liefhet, moet ons ook sy handewerk liefhê. Die mens is na die ewebeeld van God geskape. Die liefde vir jouself en vir jou medemens is 'n geheiligde liefde, nie 'n liefde uit selfsug nie. Ons moet die ander se heil, belange en geluk net so vurig soek as dié van onsself. Ons lewe moet dus 'n lewe van diens, toewyding, selfverloëning en van opoffering wees. Ons moet lewe en laat lewe. Ons moet bly wees as ons naaste vooruitgaan; as dit met hom goed gaan. Ja, ons moet alles doen om ons medemens aan te help in die lewe: stoflik en geestelik. Mag die Here ons daartoe vervul met sy Goddelike liefde!

As iemand sê: 'Ek het God lief,' en hy haat sy broer, is hy 'n leuenaar; want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van Hom gekry: Wie vir God liefhet, moet ook sy broer liefhê.” (1 Joh 4:20-21).

“Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.” (1 Kor 13:4-7).

(Word vervolg)

-dw-

Met erkenning aan: Die Vaste Fondament deur Dr SJ van der Walt.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css