Die Weg

 

Om die wêreld 'n beter plek te wil maak (3)

“Toe het die Gees van God op Asárja, die seun van Oded, gekom; en hy het uitgegaan om Asa te ontmoet en vir hom gesê: Luister na my, Asa en die hele Juda en Benjamin! Die HERE is met julle as julle met Hom is, en as julle Hom soek, sal Hy Hom deur julle laat vind; maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat. En daar was baie dae dat Israel sonder die ware God was en sonder ‘n lerende priester en sonder wet. Maar as hulle in die nood hul tot die HERE, die God van Israel, bekeer het en Hom gesoek het, het Hy Hom deur hulle laat vind. En in dié tye was daar geen vrede vir wie uit- of ingegaan het nie, maar groot beroering oor al die inwoners van die lande; en nasie het teen nasie en stad teen stad gebots, omdat God hulle deur allerhande nood in verwarring gebring het. Wees julle dan sterk, en laat julle hande nie slap hang nie, want daar is loon volgens julle werk.”  - 2 Kronieke 15:1-7.

As ons na die vorige twee dagstukkies kyk, kan 'n mens vir jouself 'n duidelike beeld skep van waar ons is teenoor wat God van ons verwag. Ons kan ook sien waarheen hierdie wêreld op pad is. Een ding wat ons uit die geskiedenis leer is dat ons niks uit die geskiedenis leer nie!

Kyk ons terug in die geskiedenis sien ons hoe volkere gekom en gegaan het: koninkryke en keiserryke. Leiers het na vore gekom, sterk geword, in die roes van “sukses” verval en uiteindelik hul hele volk saam met hulle die afgrond ingesleep. Ons sien dit in die Ou Testamentiese geskiedenis van die volk Israel en die lande daaromheen. Maar ons kan ook kyk na na die tye vóór, gedurende en ná die twee wêreldoorloë. Hoeveel leiers met grootheidswaan het nie ontsagwekkende leed vir hulle mense veroorsaak nie. Mense het teen hul regerings in opstand gekom en geskree: “lank lewe die revolusie” om net weer deur daardie selfde revolusies in ellende te verval. Die een gemeenskaplike faktor van al hierdie ellende is dat die mense hul Enigste en Ware God vergeet het. Daar is nooit gevra: “HERE wat is U wil nie”. Dit het gehandel oor die eie ek, die grootheidswaan. En in hul grootheidswaan en roes het hulle vergeet dat hulle sterflike mense is wat eendag rekenskap van hul lewe op aarde sal moet gee.

Die leed van die twee wêreldoorloë het ook weer 'n nuwe ding sy kop laat uitsteek. In plaas daarvan dat die mense gevra het wat die oorsaak van die wêreldoorloë was, het hulle God verwyt vir al die leed. Daar is gevra: “As daar 'n God is, hoekom kon Hy dit nie keer nie?” Maar hulle het nooit gevra: “Hoekom het ons leiers God vergeet?” nie. Baie mense het hulle daarna van God weggekeer en dit vervang met iets heel anders: die mens moet self sy eie god wees. Humanisme het die plek van God ingeneem. Ons het ons afhanklikheid van God verruil vir afhanklikheid van mense. Die diens aan God is verruil vir die diens aan die mens.

Ons verheug ons oor ons demokrasie. Die woord demokrasie is afgelei van die twee Griekse woorde “demos”, wat mense beteken en “kratos” wat gesag beteken. Dit is: die “gesag” lê by die mense. Maar is dit werklik so? Moet ons nie eerder praat van Mammonkrasie nie? Die woord Mammon kom telkemale in die Bybel voor en is van Siriese oorsprong. Dit word met 'n hoofletter gespel omdat dit 'n Siriese afgod was wat verband gehou het met rykdom, geld en weelde. Mammonkrasie beteken dan: die gesag wat in geld lê. In die nuwe demokrasieë kies die mense leiers met toegang tot baie geld. Hulle verwag dat iemand wat rykdom besit ook baie wysheid sal besit. Maar ons vergeet dat daardie rykdom in baie gevalle die gevolg is van hebsug. Dan word 'n volk regeer deur hebsugtige leiers wat al hoe meer geld vanaf die armes na hulle eie koffers kanaliseer.

Oor die wêreld heen vind ons mense wat die wêreld wil verander volgens skewe menslike insigte en voorkeure, ook finansiële voorkeure; los van God en sy wet! Daarom kan ons nie hierdie wêreld verander nie. Jesus Christus het dit duidelik gestel dat hierdie wêreld besig is om homself te vernietig. Juis omdat die wêreld wegbeweeg van God af. Maar God se kinders kan wel berusting vind in God se Woord:

“Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander; daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my Naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. (Mat 24:6-13).

- dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css