Die Weg

 

Om die Woord te lees en te oordink

“Dink na oor wat ek sê; die Here sal jou insig gee om alles te verstaan.” - 2 Timoteus 2:7.

“Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God! Hoe geweldig is hulle volle som nie!” - Psalm 139:17 (53-vertaling).

Van al die vermanings in die Bybel, is dié van Paulus aan Timoteus seker een van die vernaamste – om na te dink oor wat ons lees. En ons neem dit nie net aan as Paulus se woord aan Timoteus nie, maar as die Here se woord aan elkeen wat die Woord lees of daarna luister. As ons wil hê dat die Heilige Gees vir ons insig moet gee in dít wat ons lees, moet ons nadink oor wát ons lees. As ons dit nie doen nie, sal ons nie insig kry nie; dan hoef ons net so wel nie te lees nie; dan was die lees maar net 'n verkwisting van tyd.

Die Here het die mens 'n verstand gegee - 'n denkvermoë, en Hy wil hê dat ons dit moet gebruik. “Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink.” (Ps 1:1-2).

Dit verg soms inspanning en tyd om die Woord te lees en te oordink. Dan lees ons maar uit gewoonte. Ongelukkig gaan dit ons nie vér bring nie. Maar die Gees van God begeer tog dat ons dit wél sal oordink. As ons dit doen sal ons die wil van God ken en sal dit ons in staat stel om valse leerstellings van mense raak te sien, en by die waarheid van die Woord uit te kom. En ons moet ook nie sê dat ons nie tyd het nie. Tyd kan gemaak word. Een ding is seker: Satan het baie te doen met die saak van nie lus hê nie, of nie tyd hê nie.

“My gedagtes is nie julle gedagtes nie”, sê God (Jes 55:8). Dit is 'n waarheid wat byna vanselfsprekend is; maar in 'n sekere sin is dit ook 'n aanklag. God wil hê dat die gedagtes van sy kinders, wat uit die Gees gebore is, met sy gedagtes ooreen moet stem - daartoe het Hy sy Gees gestuur.

Paulus skryf in 1 Korintiërs 2:16. “Daar staan geskrywe: Wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal Hom raad gee? Maar ons, ons het die Gees van Christus.” Dit beteken ondermeer dat die Christen soos die Here Jesus oor dinge moet dink. Die Christen het dan dieselfde gedagtes oor sonde, oor reinheid en heiligheid, oor wêreldsgesindheid en liefde vir die Woord as Christus.

Dawid word deur die Gees gelei as hy bid: “Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes.” En weer: “Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God! Hoe geweldig is hulle volle som nie! Wil ek hulle tel, is hulle meer as die sand” (Ps 139:17, 18, 23; 53-vertaling).

Verwerk uit: Onnaspeurlike Rykdom deur H T de Villiers
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css