Die Weg

 

Waarom die haat?

Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie.” - 1 Petrus 3:14 (53-vertaling).

Ons het 'n nuwe lewe uit die verlossing deur Christus ontvang. En as wedergeborenes verwag ons om te hoor dat alles in die lewe nou maklik en suksesvol sal gaan, en dat die mense saam met ons bly sal wees. Saam met die wonderlike vreugde oor die nuwe lewe, praat die Skrif egter oor die lyding wat daarmee gepaard gaan. Dit klink so teenstrydig: verlos - en waarom nou die vervolging, die laster, die haat en die verdrukking?

Die Here spreek Hom uit teen die siening van die welvaartteologie: “Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.” (Mat 5:10-11; 53-vertaling).  Die lyding is nie iets wat die gelowige en die Kerk van Christus gespaar sal word nie. Dit is nie “iets vreemds” wat oor ons kom nie (1 Pet 4:14), maar die normale ondervinding wat in 'n sekere sin moet kom. Ons kan sê dat haat en al die vorms van vervolging van die gelowiges, die egtheidstoets vir die geloof is.

Lyding beteken nie dat die Here ons in die steek laat nie, maar dat ons juis deel kry aan sy saak, sy koninkryk en sy stryd om die duiwel en al sy werke te verbreek. Hierdie lyding en haat kom omdat dit teen Hóm gerig is, en dan ook teen almal wat aan Hom behoort. Die mense het Hom nie erken nie, maar gekruisig en sal ook vir ons die kruise reglê.

Onder die felste lyding mag ons nie vrees nie en nie ontsteld wees nie, want Christus het die eindoorwinning en Hy sal ons steeds vashou. Niemand kan die saligheid van ons wegneem nie en daarom kan ons ook vrede in ons harte hê, nieteenstaande die lyding. Verder moet ons daarop let dat die lyding die toets is waar ons geloof, soos die silwer in die vuur, gelouter en gesuiwer word.

Uit: Lig en Lewe 1973 (effens aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css