Die Weg

 

Gebed om vrede

Johannes Hermanus Gunning (J. Hzn) was 'n bekende Nederlandse predikant en skrywer wat geleef het van 1858-1940.  Hy het gewerk tot aan die einde van sy lewe. Twee van sy boeke wat hy teen die einde van sy lewe gepubliseer het, was “De Morgenstond Nadert” en  “In Het Heiligdom”. Laasgenoemde is 'n gebedeboek, veral vir bejaardes, maar wat tog 'n indruk op alle ouderdomme sal nalaat. Hy begin sy boek met die woorde: “Het leven des gebeds is de ziel van ons leven”, of te wel: “Die lewe van gebed is die siel van ons lewe”.

Die Gebed om Vrede is geneem uit: “In Het Heiligdom

O Vader, U wat ons gebed aanhoor en die smeking van ons siele ter harte neem: skenk ons die vrede van Jesus Christus. Die vrede wat U skenk; die vrede wat U bewaar; die vrede wat Jesus Christus is in sy heilig en heerlike wese. O, ons siel is so dikwels vol onvrede en onrustig, omdat ons, te midde van al die rumoer rondomheen, nie stil word om te luister na U stille, heilige stem nie, o Vors van Vrede! Skenk U vrede by al ons arbeid, en in ons dikwels só onsekere harte. Laat daar vrede wees in ons gesinne, ons stede en dorpe, en leer ons om mekaar as broers en susters te sien en te behandel. Ons bid vir hulle wat so ongelukkig is om haat, bitterheid en wantroue teen ander te koester. Ons bid vir die bedroefdes, beroofdes, vir almal wat sug onder die geweld van oorlog of onder die swaar verdrukking van eiemagtige leiers. Ons bid om U seën oor almal wat werk vir vrede in hierdie wêreld. Here, lei en seën alle volke. Maak van ons almal vredestigters en lewende, werksame lede van U Koninkryk.

Amen.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css