Die Weg

 

JAHWEH-TSIDKENU - DIE HERE ONS GEREGTIGHEID

Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.  In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.” - Jeremia 23:5-6; 53-vertaling.

Baie van ons kyk terug na die goeie ou dae. Maar Jeremia het Israel beveel om vorentoe te kyk na die goeie nuwe dae wat voorlê. Die HERE self sou nie net 'n lam vir die soenoffer voorsien nie, maar ook 'n hoop vir die toekoms. Sielkundiges beweer dat mense nie sonder hoop kan funksioneer nie. Tog ervaar baie mense vandag 'n hooploosheid wat nooit wil wyk nie.

Sonder Christus is daar nie hoop vir die toekoms nie, want Hy ís die toekoms. Net so seker as wat God die hede en verlede vashou, is die toekoms ook in sy hande. Hy is besig om sy doel uit te werk. Hy weet wat Hy vir ons beplan: voorspoed en nie teëspoed nie. Sonder God, sonder Christus, sonder hoop is ons verlore mense wat in die donker rondtas.

Daar kom 'n tyd, se die Here, wanneer Hy Iemand sal voorsien wat alle dinge sal regstel. Wat reg is, sal gerespekteer word en verkeerdhede sal reggestel word. Daar sal verlossing en sekuriteit vir God se kinders wees. Dit is ons hoop. Daar wag 'n nuwe dag op die gelowige.

Jahweh-Tsidkenu gee vir ons daardie nuwe dag, daardie hoop, daardie toekoms. Voel jy hooploos? Hoop op God (vgl. Ps. 42:6;53-vertaling).

Uit:"Eenjaar-Oordenkings" deur Jill Briscoe. - Met die vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM); www.cum.co.za.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css