Die Weg

 

Is die HERE in ons midde of nie?

Kyk, Ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan; dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uit kom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel en die plek Massa en Mériba genoem vanweë die twis van die kinders van Israel en omdat hulle die HERE versoek het deur te sê: Is die HERE in ons midde of nie?” - Eksodus 17:1-7 (53-vertaling).

“Broers, ek wil julle daaraan herinner dat ons voorvaders almal onder die beskerming van die wolk was en almal veilig deur die see gegaan het. Omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop. Almal het dieselfde geestelike voedsel geëet, en almal het dieselfde geestelike drank gedrink: hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Die rots was Christus.” - 1 Korintiërs 10:1-4.

Die HERE loop 'n pad van voor- en teëspoed met sy volk om hulle geestelik sterk te maak. Eers die wonderlike uitredding by die Rooisee, dan verder na die bitter water van Mara, dan weer na Elim met met sy twaalf waterfonteine en sewentig palmbome. Dan is hulle op pad deur die Sinwoestyn na die berg van God se openbaring by Sinai. Dit is 'n dorre en droë wêreld sonder kos of water. Maar ook in hierdie dorsland is God in beheer. Die volk kerm by Moses omdat hulle honger ly. Die HERE bewys sy teenwoordigheid deur die manna en die kwartels te stuur. Maar as die woestynhitte hulle uitput en die dors hulle oorweldig, vergeet hulle van al God se beloftes en weldade van die verlede, en vra: “is die HERE in ons midde of nie?

Eers sing hulle die wonderlike loflied van geloof (Eks 15:1-19), maar toe die lewe in die woestyn weer moeilik word, verdwyn daardie geloof net so vinnig weer. Die HERE kom wéér tot hul redding. Hy gaan nooit op sy woord terug nie. Hy het beloof om hulle uit Egipte na die Beloofde Land te lei. Daarom vertoon Hy sy teenwoordigheid aan Moses en die volk: “Kyk, Ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan; dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uit kom, dat die volk kan drink.

Hoeveel keer was ons nie al in dieselfde posisie nie? As ons net 'n bietjie wil terugkyk, sien ons die Here se hand oor ons lewens. Wanneer ons om welke rede ook al in diepe depressie val, vra ons dan nie ook: “Is die HERE in ons midde of nie?” Sien Hy die stryd wat daar in my binneste woed? Weet Hy van my nood? En dit is juis in hierdie tye dat die egtheid van ons geloof na vore kom. As alles goed gaan en ons gesond is, sing ons lofliedere saam, maar as ons geloof beproef word, dan het ons probleme met God. Dan word dit 'n aanklag teen God: ”hoe kan God dit toelaat?

Dan antwoord God: “Verhard julle hart nie soos by Mériba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie;  waar julle vaders My versoek het, My beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het.” (Ps 95:8-9;53-vertaling) “Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? So nie, het julle die toets nie deurstaan nie”(2 Kor 13:5; 83-vertaling).

Weet daarom: God is nou hier teenwoordig deur Jesus Christus. Hy sal jou aanraak en jou verkwik. Hy sal jou troos, nie met materiële middele of aardse troos nie, maar met die lewende water. Christus is die fontein van lewende water wat op Golgota oopgebreek en 'n stroom is wat vloei tot in die ewige lewe. Drink vandag daaruit!

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css