Die Weg

 

Met God is geen geval hopeloos nie

So is hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid.” - Handelinge 12:5.

Eers het die Fariseërs en die Sadduseërs die Kerk vervolg, maar nou is dit Herodes, wat 'n vriend van die kranksinnige Caligula was. Hy het eers Jakobus - die broer van Johannes - laat doodmaak. Die Jode was verheug en Herodes se ydelheid is gestreel. Hy besluit toe om Petrus ook om die lewe te bring. Wat doen 'n mens nie alles om populêr by die volk te wees nie? Herodes was nie te gerus nie en daarom laat hy Petrus deur 16 manne - in spanne van vier – bewaak. Daarby het hy Petrus ook nog met kettings vasgemaak en agter geslote deure aangehou.

Toe die groepie gelowiges dit hoor, het hulle begin bid. Nou is dit die magtige Herodes met 'n hele leer en 'n klein groepie gelowiges met die Here aan hulle kant. Petrus het rustig geslaap, omdat hy alles in die hand van God gelaat het. Waarom sal hy wakker lê en hom bekommer? Die Here het die groepie wat bid se geloof tot op die laaste oomblik getoets. Hulle gebed was “sonder ophou” en met 'n verenigde doel. Hulle het geweet waarvoor hulle bid. Die laaste aand het die engel gekom en Petrus “geslaan” dat hy moes wakker word (53-vertaling). Die Here moet ons ook dikwels “slaan” om ons wakker te maak en te laat opstaan.

Dit is ons roeping om te bid, selfs wanneer alles tevergeefs lyk. Die Here is nooit te vroeg of te laat as ons gelowig bid nie.

Lyk dit of jou geval hopeloos is? “Maar .... gebed” is die antwoord. Is alles teen jou? “Maar .... gebed” is die antwoord. Is dit droefheid of eensaamheid? Is dit 'n dierbare wat op die verkeerde weg is? Is dit jou familielewe wat besig is om te wankel? “Maar .... gebed” is die antwoord. Geen kettings of bande kan jou bind as die Seun jou vrymaak nie (Joh 8:36).

Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom?
My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het.

Amen.

Uit: Lig en Lewe 1959.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css