Die Weg

 

Jy kan die Lig uitdra, selfs in die moeilikste omstandighede

En die skare het saam teen hulle opgestaan, en die regters het hulle klere laat afskeur en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle hul baie slae gegee het, het hulle hul in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so ‘n bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing; en die gevangenes het na hulle geluister.” - Handelinge 16:22-25 (53-vertaling).

Die “skare” is die leeglêers op die markplein wat deur die groepsgees aangespoor is. Ons het dieselfde prentjie by Jesus se verskyning voor Pilatus, waar 'n groepie die skare opgehits het. Hier is 'n groepie mense wat die skare beïnvloed het: die gewinsoekers wat deur die verkondiging van die evangelie verliese gely het. Hulle kom met die valse klag dat Paulus-hulle die stad in “opskudding” gebring het deur sedes te verkondig wat nie deur die Romeine nagevolg mag word nie. Eintlik het dit oor hulle eie onheilige winste gegaan. Ons sien dieselfde optrede ook by die silwersmid van Efese wat groot verliese deur die evangelie gely het (Hand 19:23-29). Geldgierigheid het geen gewete nie, maar sal selfs soos 'n Judas sy Meester verraai. Die magistraat het Paulus-hulle veroordeel en genadeloos behandel sonder om hulle 'n verdediging te gee. Selfs die tronkbewaarder het geen genade geken nie. Omtrent middernag het hulle gebid en gesing.

Niemand kan die gelowige se gemeenskap met sy God van hom ontneem nie, al word hulle ook in die gevangenis gewerp en met kettings aan blokke gebind. Die liggaam voel nie die pyn wanneer die hart in die hemel is nie. Om in moeilike omstandighede te sing, kos genade, maar die Here sê: ”My genade is vir jou genoeg”, en daardie genade stel 'n gelowige tot alles in staat. As God met jou is, dan verander die treurigste omstandighede in 'n wins. Die tronkbewaarder het ingestorm, maar in plaas daarvan om homself om die lewe te bring uit vrees dat die gevangene ontsnap het, het die gevangene hom gered! Die tronkbewaarder vra lig (v 29), en ontvang die LIG wat hy waarlik nodig gehad het (Hand 16:30-32).

Baie mense dink nooit aan hulle saligheid voor beproewing of dood hulle bedreig nie. Het jy sekerheid? Waarom wil jy uitstel?

Uit: Lig en Lewe 1959.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css