Die Weg

 

Gebed om van harte te kan vergewe

Alwyse God! ek wil eerlik vir U bieg, voor U my bekommerde hart uitstort. Here, ek het nou oud geword en die ydelheid wat eie was aan my jeug het verdwyn, en daardeur ook my geraaktheid, my gevoeligheid en bitterheid teen die mense wat my misken of beledig het.

Maar as ek myself ondersoek en myself afvra hoekom ek dikwels nog so onrustig voel, dan vind ek 'n verborge onversoenlikheid in my hart. Ook al verdwyn die gevoel so nou en dan, is ek tog nog gekrenk deur die miskenning, bitterheid of leed wat ander mense my in die verlede aangedoen het. Hulle wat dit gedoen het, is miskien lank reeds dood. Somtyds onthou ek nie eers hul name nie en het ek vergeet hoe hulle gelyk het. Maar hulle liefdeloosheid, kleinsieligheid of jaloersheid - ja, dit het littekens in my siel agtergelaat. Daarom is ek somtyds hard en sarkasties as ek my vererg vir ander se optrede of harde woorde. Mense wat my tog in geen enkele opsig kwaad aangedoen het nie, maar net weer die vroeëre herinneringe aan woorde of beledigings laat terugkeer.

Here, die mense is dikwels so kleinlik. Hulle kan so liggeraak en maklik beledig wees en sommer misken voel; alte dikwels oor nietighede wat dit glad nie werd is nie! Maar is ek self nie ook so nie? Het ek nie ook menigmaal onwaardig teenoor U genade en U onmeetlike barmhartigheid opgetree deur my onvriendelike en bittere reaksies as gevolg van ander mense se woorde nie?

My God, my God, leer my om van harte te vergewe! Want solank ek dit nie waarlik geleer het nie, kan ek ook U volle skuldvergifnis nie self ontvang nie. Daar is mense wat my onregverdig behandel, of selfs belaster het. Maar hoe menigmaal het ek self 'n ander onregverdig behandel of selfs onteer? Hoe menigmaal het ek hulle nie ergernis gegee of laat struikel nie? O Here, wanneer ek aan my eie sondes en tekortkomings teenoor ander mense dink, wat U juis op my weg gebring het sodat ek vir hulle tot 'n seën kon wees, dan het ek geen reg om my oor een enkele mens te bekla nie. Gee my genade, as dit nog moontlik is, om deur 'n persoonlike ontmoeting of deur 'n brief te kan toon dat alles waarlik vergewe is. Skenk U my genade, sodat ek kan toon dat dit my vurige begeerte is om saam met daardie man of vrou U Naam groot te maak, en sodat ek U kan dank vir die oneindige barmhartigheid waarmee U ons altyd omring.

Onse Vader wat in die hemele is, vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe, om Jesus se ontwil.

Amen.

Uit: Die Morêstond Nader deur JH Gunning J.Hzn, vertaal deur S.B. (effens aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css