Die Weg

 

God van liefde en oordeel

“Kom nader, o volke, om te hoor; en nasies, luister! Laat die aarde hoor, en die volheid daarvan, die wêreld en alles wat daaruit voortkom.” - Jesaja 34:1 (53-vertaling).

Paulus sê in 2 Korintiërs 5:11: “Ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig.” (83-vertaling).

In ons tyd het daar 'n gees posgevat wat nie wil hoor van die oordele van God oor die sondes van die mens nie. Ore wat soek na vleitaal en mense wat rustig in hulle sondes wil lewe, verdra nie woorde wat hulle op hul eie koudheid wys nie.

Daar is baie predikers wat vandag net die mooiklinkende tekste uit die Bybel voorhou en swyg oor die oordele van God. Dit was alreeds so in die tyd van die groot profete in die Ou Testamentiese tyd. “Daarom, so spreek die HERE: Aangaande die profete wat profeteer in my Naam sonder dat Ek hulle gestuur het, en wat sê: Daar sal geen swaard of hongersnood in hierdie land wees nie - dié profete sal deur die swaard en die hongersnood omkom.” (Jer 14:15;53-vertaling). Jesaja het nie die oordele van God oor 'n sondige volk teruggehou nie. Byna helfte van sy profesieë wys daarop. In hoofstuk 14:15 sê hy die volgende oor die koning van Babilon: “Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil!”  En vir Assirië sê hy in opdrag van die HERE: “En die Lig van Israel sal ‘n vuur wees, en sy Heilige ‘n vlam; en dit sal sy distels en sy dorings verbrand en verteer op een dag. Ook sal Hy die heerlikheid van sy bos en van sy vrugteboord verteer, van die siel af tot die vlees toe, sodat dit is soos wanneer ‘n kranke wegkwyn.” En aan Edom, wat die ongelowige wêreld aandui: “En sy strome sal in pik verander word en sy stof in swawel, en sy land sal brandende pik word.” (Jes 34:9). In die Nuwe Testament stel Hebreërs 12:28-29 dit soos volg: “Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil, want ons God is 'n verterende vuur.” Johannes spreek die oordele van God hard uit in Openbaring 14:9-11: “Wie die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorkop of op sy hand aanvaar, sal van die wyn van God se toorn moet drink. Dit word onverdun in die beker van sy oordeel ingeskink. In die teenwoordigheid van die heilige engele en die Lam sal hy met vuur en swael gepynig word.” En Jesus skroom nie om te praat van die wurm en die vuur wat nie uitgeblus sal word nie: “En as jou oog jou van My afvallig laat word, pluk hom uit! Dit is beter dat jy met een oog die koninkryk van God ingaan as dat jy altwee oë het en in die hel gegooi word. Daar gaan die wurm nie dood nie en word die vuur nie geblus nie.” (Mark 9:47-48).

Die volheid van God se Woord bring die liefde van Hom na vore, maar verswyg nie die oordele nie.  “Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig.” (2 Kor 5:10-11).

Gebaseer op 'n dagstukkie uit Lig en Lewe 1959.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css