Die Weg

 

God bly getrou in alle omstandighede (2)

Die Naam van God word nie in die boek Ester genoem nie. Daar word ook nie direk gesê dat Hy opgetree het nie. Slegs die feitlike beskrywing van die gebeurtenisse word gegee. Maar juis hierdie swye oor God is 'n kragtige getuienis oor hoe wonderlik Hy regeer. Die Here bestier die geskiedenis van sy verbondsvolk, nasies en mense; selfs tot in die kleinste besonderhede. En dit geskied alles volgens sy eie raadsplan. Hy is absoluut soewerein oor alles en almal.

Die poging om die volk van die Here uit te roei, het misluk, en die mense wat hierdie volk se lewe gesoek het, is uitgeroei. Bowendien is Ester, 'n dogter uit die stam Benjamin, tot koningin verhoog, en haar neef tot tweede in rang in die Persiese ryk. Daarmee wys hierdie boek dat die Here nie tot Jerusalem beperk is nie. Sy optrede ná die bondsvolk se terugkeer uit die ballingskap is ook nie beperk tot die beloofde land nie. Hy oefen inteendeel mag uit oor die Persiese wêreldryk en hulle optrede teenoor sy verbondsvolk.

Die boek eindig nie met onafhanklikheid vir die verbondsvolk nie, maar wys wel dat God hulle regeer. Op 'n wonderlike manier regeer Hy sy volk deur ander nasies, en regeer Hy ander nasies deur hulle. Sy planne is hoog, verhewe en onpeilbaar diep. Daarom kan ons op Hom vertrou en alles aan Hom oorlaat. Hy is die heerser oor lewe en dood.

Die geskiedenisboeke van die Ou Testament sluit af by die boek Ester waar die Here bewys dat Hy getrou bly aan sy verbond met sy volk. Verder wys Hy dat alle koninkryke aan Hom behoort. So eindig hierdie boeke met die verbondsvolk as 'n swak volkie binne die opset van die wêreldvorste en vyandige wêreldmagte, maar ook met 'n duidelike geloofsvisie. Die gelowiges is 'n skynbaar magtelose groepie in die wêreld, en daarby is daar gedurig 'n vyandige mag wat hulle wil vernietig. In hulleself is hulle weerloos. Maar God regeer. Hy ondersteun dié wat diep afhanklik van Hom voel en geheel en al op Hom vertrou. Hy laat hulle seëvier teen alle skyn van die werklikheid in; Hy red asof deur ondergang en dood heen. Sy ware gelowiges leef uit 'n vaste vertroue vir die hede en onwrikbare hoop vir die toekoms, want hulle hoop en vertroue is op die lewende en lewewekkende God.

Uit: Die Here Regeer deur Prof JL Helberg (effens verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css