Die Weg

 

Ons is kinders van die ewigheid

“Ek sê vir julle die waarheid: Daar is party van dié wat hier staan wat beslis nie sal sterf voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie.” - Lukas 9:27.

Die koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê: ‘Kyk, hier is dit!’ of: ‘Daar is dit!’ nie, want die koninkryk van God is hier by julle.” - Lukas 17:20-21.

Die Here Jesus verkondig aan ons die koninkryk van God, of soos dit ook genoem word, die koninkryk van die Hemele. Dit is die ander wêreld, buite ons sigbare wêreld, waar God se wil in sy volheid geskied. Maar Hy praat nie van die koninkryk van God as 'n hoë ideaal waarna ons moet streef nie; iets wat buite ons bereik lê en wat ons eers aan die einde van die tye sal beleef nie. Nee, Hy praat van die koninkryk as 'n teenswoordige werklikheid, wat vandag hier by ons is.

Die koninkryk van God lê diep verborge, verby die sigbare werklikheid waarin ons lewe. Alhoewel ons dit nie kan sien nie, moet ons bewus wees daarvan. Die Here Jesus sê: “Die koninkryk van God is hier by julle” (Luk 7:21), of soos dit in die 1953-vertaling gestel word: “die koninkryk van God is binne-in julle”. Luister mooi na die woorde van die Here Jesus in Markus 1:15: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom.” Dit wys nie op iets wat in die toekoms sal kom nie, maar iets wat nou 'n werklikheid is en tasbaar vir elkeen wat Jesus Christus volg.

Dit bring ons by die twee begrippe van “tyd” en “ewigheid”. “Tyd” kan alleen in verband gebring word met die bestaan van die sigbare wêreld. Tyd is iets wat gemeet kan word. Maar net soos God se koninkryk nie gesien kan word nie, is daar ook nie tyd wat getel of gemeet kan word nie. Dit lê in die ewigheid. En net soos wat die Koninkryk naby is vir almal wat Jesus navolg, net so is die ewigheid hier teenwoordig vir elkeen wat Hom navolg. Daar sal wel 'n dag kom wat ieder en elk die ewigheid sal beleef. Dit is aan die einde van die wêreld-tyd wanneer Christus weer kom. Maar dié mense wat deel is van God se koninkryk, leef alreeds ook in die ewigheid.

Die aardse liggaam is gebonde aan tyd en sal tot niet gaan; die gees is ewig en is nou reeds deel van die ewigheid, en sal met 'n nuwe, verheerlikte liggaam oorklee word. Paulus sê: “Wat ek bedoel, broers, is dit: vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie.” (1 Kor 15:50). En dan verder: “Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike.” (1 Kor 15:53). 

En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken; en ons is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe.” (1 Joh 5:21).

- dw -

Bron: Christen Zijn in deze Wereld – Dr  (Med) Th Bovet.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css