Die Weg

 

Twee wêrelde (2)

(Lees asb saam met die vorige)

“Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is” - Matteus 7:21.

Die verskil tussen die koninkryk van God en die vleeslike wêreld het niks te doen met die verskil tussen Goed en Kwaad nie. Daar is baie mense in die “wêreld” wat hulle eerlik inspan om “goed” te wees, en teen wie 'n mens geen negatiewe morele aanmerkings kan maak nie. Maar as 'n mens hul lewens vergelyk met dít wat Jesus byvoorbeeld in die Bergrede voorhou, dan kan 'n mens maar net dink dat hierdie sedelike mense slegs uit 'n verhewe pligsbesef leef. Dit ontbreek by hulle aan die ruimte, die vryheid, die blydskap en die genade wat kenmerkend is aan die koninkryk van God.

Daar is mense wat die leer van Jesus misverstaan en dit net in sedelike terme opneem. By Jesus gaan dit nie om net goed te wees en goed te doen nie, maar dat die mens verlos sal word uit 'n krampagtige wêreld waar hy ver van God af is. Wat Jesus verlang is dat die mens in die koninkryk van God sal ingaan waar God se wil geskied.

As ons Jesus Christus dus wil navolg, moet ons ons omkeer na die ander werklikheid; die werklikheid van die koninkryk van God. Om terug te keer na ons vergelyking met die televisie-kanale: dat ons by wyse van spreke die ander kanaal sal kies. Vir hierdie fisiese daad van omkeer na 'n geheel ander denke, gebruik die Bybel die woord “bekering”. Dit beteken niks meer en niks minder nie as 'n totale omkeer en 'n nuwe begin in die teenoorgestelde rigting.

Dit klink heel eenvoudig, maar tog is dit nie so maklik nie. Die middelpunt van die Koninkryk is God. Rondom Hom leef sy skepsele in harmonie met sy wil. Maar in 'n wêreld sonder God is daar geen ander middelpunt as ons eie ek nie. En daarom kan daar onder al hierdie eiegeregtige wesens nooit enige harmonie wees wees nie, alleen maar oorlog tussen mekaar. Hoe hewiger hierdie oorlog is, des te angstiger klem ons ons vas aan onsself, en word daardeur al hoe meer vasgevang en magteloser. God het die mens geskep “na sy gelykenis”, maar die mens wil self God wees en daardeur vind daar 'n skeuring plaas tussen die koninkryk van God en die wêreld van die mense waarin elkeen self God wil wees. Maar hoe meer die mens sy eie meester wil word, des te meer word hy sy eie slaaf. En hierdie toestand noem die Bybel “sonde”.

(word vervolg)

Uit: Christen zijn in deze Wereld – Dr Th. Bovet. (effens vereenvoudig)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css