Die Weg

 

Wat beteken jou geloof vir jou (1)

“Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe.” - Habakuk 2:4 (53-vertaling).

'In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan: “Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.”' - Romeine 1:17.

“Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom.” - Johannes 3:36.

Wat het jy aan jou geloof in die Drie-enige God? Wat baat jou geloof jou?

Mense wat hierdie vrae nie opreg kan beantwoord nie, ken nie die blydskap, die rus of die krag van die geloof nie. Daar straal geen geloofsblydskap uit hul oë nie, en wanneer die donker tye kom, waaraan elke mens deel het, vind hulle geen steun daarin nie. Hul geloof is nie die voedingsaarde van hul lewens; nie die stukrag wat hulle met opgerigte hoof die toekoms tegemoet laat gaan; nie die geheime bron waaruit hulle vreugde vir elke nuwe dag put nie. Mense wat sê dat hulle glo, maar wat niks aan hulle geloof het nie, het 'n skyngeloof. Iets wat jy nie besit nie kan immers nie vir jou 'n bate wees nie.

Maar so eenvoudig is dit tog ook nie. Hoeveel keer word die opregte gelowige nie met hierdie vrae gekonfronteer nie? En dan ook nog: Wat het jy daaraan dat jy nog aan God vashou? En die duiwel is baie gretig om twyfel by jou op te wek. En hy vra dit nie regstreeks vir jou nie, maar meestal deur mense, en baie keer deur mense wat jy liefhet. Dink maar aan die vrou van Job. Wat het sy geloof hom gebaat? Is alles nie van hom weggeneem nie? Sy vrou sê vir hom: “Bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf!” (Job 2:9). As daar hongersnood is in die land, as daar dodelike siektes die rondte doen, of as alles wat jy het deur ander van jou weggeneem word, baat dit jou om nog gelowig te wees? Verwag jy dat die leed en die dood voortdurend by jou sal verbygaan? Is jou geloof 'n onfeilbare middel om jou doodsiek kind in die lewe te hou? Waarborg jou geloof vir jou voorspoed en sukses? Het jy nie net soveel teenslae, dalk meer, as jou buurman wat nie glo nie? Of is dit nie baie keer so dat dit met hom voor die wind gaan, terwyl jy met allerlei rampe te kampe het nie? En bly alles maar nie net soos dit is, hoeveel keer jy ook al bid nie? Wat baat dit jou dus dat jy glo?

Jy kan nog baie meer vrae byvoeg as jy wil. In die volgende paar dae sal ons probeer om antwoorde hierop te kry.

(word vervolg)

-dw-

Bron: Zondags Kinderen deur ds H Veldkamp
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css