Die Weg

 

God is getrou

God is getrou, Hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy Seun, Christus Jesus, ons Here.” - 1 Korintiërs 1:9.

God is getrou – dit getuig Paulus, en as hy dit sê, praat hy uit sy eie ondervinding. Het hy nie self die lang pad saam met Christus geloop nie? Ons lees in Handelinge 18:18 hoe hy sy hare laat afsny het aan die einde van sy tweede sendingreis, omdat 'n gelofte wat hy afgelê het, vervul was.

Paulus se tweede sendingreis het juis hier in Korinte geëindig nadat dit hom deur Derbe, Listra, Ikonium, Troas, Filippi, Tessalonika, Berea en Atene geneem het. Die reis was moeilik. Hy is geslaan, in die gevangenis gewerp, vervolg en belaster. Desondanks is sy werk geseën, is daar nuwe gemeentes gevestig en het baie Grieke en Jode tot geloof in Jesus Christus gekom; in Korinte selfs die hoof van die sinagoge (Hand 18:8).

In sy Eerste Brief aan die Korintiërs is dit nie die herinnerings aan sy swaarkry wat voorop staan nie, maar hoe getrou God was ten spyte van alles. Paulus het homself maar net gesien as instrument in die hand van God. Dit was nie hy nie, maar God wat hulle (deur hom) geroep het om verenig te lewe met sy Seun, Jesus Christus (1 Kor 1:9).

Dit moet 'n mens ook weer laat dink aan jou eie roeping in hierdie wêreld. Ons moet die boodskap van Jesus Christus uitdra, nie ter wille van onsself nie, maar ter wille van Hom wat ons daartoe roep. Ons leef immers in gemeenskap met Jesus Christus, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat dit 'n gawe van God is dat ons sy kinders is. En as ons Hom vooropstel in ons lewens, sal ons weet dat Hy getrou is en end-uit met ons sal wees (vgl 1 Kor 1:8) sodat ons alle teenslae wat ons mag beleef, die hoof sal kan bied.

God is magtig om julle te laat vasstaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig, en ooreenkomstig die openbaring van die geheimenis. Eeue lank het dit geheim gebly, maar nou is dit geopenbaar. Aan die hand van die geskrifte van die profete en in opdrag van die ewige God is dit aan alle nasies bekend gemaak sodat hulle in God kan glo en aan Hom gehoorsaam kan wees. Aan Hom, die enigste en alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid! Amen.” (Rom 16:25-27).

- dw -


 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css