Die Weg

 

Die weg loop verby Golgota

“Waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle.” - Johannes 14:4 (53-vertaling).

Hierdie komende naweek vier ons weer Paasfees. Dan staan ons stil by Christus se offerande aan die kruis en 'n paar dae later sy opstanding uit die dood. Gewoonlik stop ons net daar en gaan met ons lewens voort sonder om verder daaroor na te dink. Maar is dit nie die basis van ons geloof en ons hele lewe nie?

Daardie laaste aand wat Jesus met sy dissipels aan tafel was, het Hy hulle voorberei op wat sou kom. Hy het geweet wat op Hom wag en daarom sê Hy: “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My...... Ek gaan om vir julle plek gereed te maak” (Joh 14:1-3). Eerder het Hy gesê: “Waar Ek heen gaan, kan julle nie kom nie.” (Joh 13:33) en later sê Hy: “En julle ken die weg na die plek waarheen Ek gaan.” (Joh 14:4). Tog het hulle nie 'n idee gehad van wat Hy eintlik vir hulle gesê het nie. Dit klink dalk teenstrydig: “Waar Ek heen gaan, kan julle nie kom nie” en “julle ken die weg na die plek waarheen Ek gaan.” Dit was eers baie dae later wat dit tot hulle deurgedring het.

Jesus begin deur te sê: “Moenie ontsteld wees nie”. Hy het geweet wat op Hom wag en die effek wat dit op sy dissipels sou hê. Hy was op die lydensweg wat oor Golgota en sy smartvolle dood aan die kruis sou loop. Maar dan ook: “Glo in God; glo ook in My”, want na hierdie afskuwelike tyd kom daar die opstanding en dan “Ek gaan om vir julle plek gereed te maak” met die hemelvaart. Dit is die pad wat sy dissipels nie saam met Hom kon loop nie. Hy gaan huis toe na die Vader. Hy word verhoog aan die regterhand van God tot 'n Vors en Saligmaker. Van daar regeer Hy sy Kerk, bid Hy vir sy volgelinge en maak vir ons plek vir die dag van ons TUISKOMS. Die weg is dan vir ons voorberei!

“En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.” (Joh 14:3). Nou ken ons die weg: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.” (Joh 14:6). Dit is die enigste weg. Dit is die weg verby Golgota, want Hy het klaar vir ons die versoeningsoffer gebring. Wat Jesus sê is: “Gee julle maar net in volle vertroue oor aan My en doen wat Ek julle sê om te doen, dan is julle op die regte pad.” Die pad self is nie maklik nie. Moeilikhede en gevare sal nie uitbly nie. Versoekinge sal nooit ophou nie. Miskenning, vervolging en haat is deel daarvan tot op die dag van die dood. Maar soos Hy die dood oorwin het, sal ons ook die dood oorwin. Sy oorwinning is ons oorwinning en sy heerlikheid is ook ons heerlikheid. Dit is die pad wat Hy vir ons berei het, en wat geen mens sonder Hom kan loop nie. 

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css