Die Weg

 

Hemelvaart: Die hemel het reeds begin (1)

Hemelvaartdag word hierdie jaar wêreldwyd op 30 Mei gevier. Ek het dit goedgedink om 'n hemelvaartpreek van ds Gabe van Duinen wat hy gedurende die verskrikking van die Tweede Wêreldoorlog gelewer het,  in die vorm van 'n reeks van vyf dagstukkies hier te publiseer. Ds van Duinen was self 'n gevangene in 'n Japannese doodskamp gedurende die Tweede Wêreldoorlog. Dié wat op hoogte is van wat tans in die wêreld gebeur, sal besef dat die inhoud net so aktueel is vir vandag, as die tyd waarin hierdie preek gelewer is.

Om te verseker dat daar nie te veel van die inhoud verlore gaan nie, hou ek die hele preek in sy bestemde konteks. Ek het probeer om so na as moontlik aan die oorspronklike Nederlands te hou, maar tog só dat dit maklik verstaanbaar in Afrikaans is. Ds van Duinen het hier en daar self woorde uit Frans geleen, wat ook nie direk in Afrikaans vertaalbaar is nie. Daar sal ek meer beskrywende Afrikaanse terme gebruik. Aanhalings kom uit sowel die 1953 as die 1983 vertalings. Teks in vierkantige hakies [..] is my eie invoegings.

***************************************

Lees Efesiërs 2.

“Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom 'n plek in die hemel gegee.” - Efesiërs 2:4-6.

[Maar God!] God egter!
Ons teks is 'n teëstelling. Dit word teenoor iets anders gestel. Waarteenoor Paulus die hemel hier stel, is kort en saaklik: die hel. In die Skrifgedeelte word die hemel teenoor die hel gestel. Wat vlak voor hierdie teks beskryf word, is: die hel.

Ek lees hier van vreeslike dinge: “dood deur misdade en sondes” - “kinders van die toorn”. Die uiteinde is die hel. En in die hel het ons geleef - ek mag sê: ons het daarin rondgerol soos varke in 'n moddersloot. “[Waarin] ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het”. Ons .... in die hemel? Ons..... kinders van God? Dit lyk beslis nie so nie! Ons was kinders van die duiwel en opgeskryf vir die hel.

God egter! Maar God! ..... Dit klink soos 'n vreugdevolle juigkreet. Nee nie: “maar ons”, nie. Niks van ons nie!Ek magteloos gebonde....” [Gesang 80], “Bande van die dood het my omring.” [Ps 116]. Daar was geen enkele kans of moontlikheid om ons hier met eie krag weer uit te worstel nie. Gód egter! God wat ryk is in barmhartigheid deur Sy groot liefde waarmee Hy ons liefgehad het. “U kom en maak my vry”.

Die opskrif bo hierdie teksgedeelte is: alles is genade! Dit is voorwaar 'n pragtige opskrif. En só is dit. As ons in die hemel kom, het ons dit uitsluitend aan God en Sy genade te danke. Dit het Jesus sy bloed gekos. Ja seker, die hemel word vir ons as geskenk gegee. 'n Huis as geskenk, 'n nuwe wêreld as geskenk. Gratis, sommer so. Maar daardie huis is gekoop en betaal met die kosbare bloed van Jesus Christus. Jesus se bloed is God se “egter”. God egter! Hoe oorweldigend is dit!

Ons moet deur die verkondiging nie alleen die Woord vir u oopmaak nie; ons moet u ook leer om die Woord in die praktyk van die lewe te gebruik en toe te pas. Ons moet u ook leer om met die Woord te werk, dit in te neem, ja, dit te eet. Elke keer as u in hierdie lewe in die hel gewerp word (en daar is vele sulke oomblikke en tye in die lewe van 'n mens; sommige mense se lewe is 'n hel) of ook as die lewe vaal en grou en dof en gewoon is, niks meer as die dooie grond, sonder blydskap, sonder fees, dan moet u hierdie teks as hefboom gebruik. Dan moet u hierdie woord as 'n hefboom onder u lewe (d.i. onder u “hel” en onder u “aarde”) plaas en u daardeur in die hemel laat optel en oplig. Dan sê u maar tien keer: “God egter”.

Ja seker, dit is verskriklik! Daar is net dood en ondergang om ons heen. Ons sit met die Jode in die gaskamers, en in Indië met die mense in die Japannese hongerkampe..... Gód egter! God egter! God egter! Waarlik, God se hemel kan die ergste hel oorwin.

Die lewe is 'n soort stoeikryt waar daar heeldag tussen hemel en hel om ons geveg word. Die hel, en die heer van die hel, “die owerste van die mag van die lug” het ons goed in sy greep! Maar ... daar kom die hémel, en die Heer van die hemel! Die satan trek ons met duisende dinge en gedagtes neer in die hel. Maar Gód lig ons op in die hemel. “God egter!”.

(word vervolg)

Oorspronklike titel: De hemel is reeds begonnen.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css