Die Weg

 

Hemelvaart: Die hemel het reeds begin (2)

(Lees asb saam met die vorige en die aanhef daarvan!)

“Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom 'n plek in die hemel gegee.” - Efesiërs 2:4-6.

['n Wêreldse siening van die hemel]

Die hemel... U sê miskien 'n bietjie spottend en lag effens wrang: “Wat het ek aan die hemel! 'n Belegging in die ewigheid. Daaraan het ek niks. Dit kan hier nêrens by geen enkele bank vir geld ingeruil word nie. Laat dit ook alles wees soos wat die Bybel van die hemel sê, maar .... wat het ek hier en nou daaraan? Kan 'n mens hier op aarde êrens die hemel sien of dit beleef? Nee, nooit en nêrens! Daarom is al die gepraat en gepreek oor die hemel ook in wese niksseggend en dit lei tot niks. Jy kan daar niks mee doen nie. Al wat jy daarmee bereik is dat die mense hulle hande vou en werkloos wag, en met 'n vroom versie in hul eie hoekie wegkruip: 'O liewe Here Jesus, waar vertoef U so lank. Dit word vir ons hier op aarde by die uur al hoe moeiliker.'

“Wat het die jongmense, wat vir hulle hier in hierdie harde wêreld 'n plek moet verower – wat het 'n nugtere sakeman, wat hom teen sy opposisie moet handhaaf – wat het die swaar belaste moeder van 'n groot gesin, wat hierdie jaar weer 'n kind verwag – wat het die ..... voltooi u self maar die rytjie van armes en rykes wat swoeg en sweet. Ek vra u: wat het hulle almal aan die hemel, behalwe dat hulle hulself kan verbly aan iets wat waardeloos is. Wat beteken die hemel vir daaglikse gebruik op die pad, op land, ter see en in die lug, by verlief wees en trou, by arbeid en stryd? Ag, laat die hemel tog sy waarde hê, dan is dit nog maar altyd kapitaal waarop jy nie jou hande kan sit nie, 'n uitgestelde pensioen waarvan jy nie kan onttrek nie. Dit is 'n fata morgana [lugspieëling, Eng: mirage] in die woestyn, maar die sand bly sand en die son bly son en die dors bly dors. Ons verstik in die gaskamers en verhonger in die moordkampe. En die hemel.....? Ag, wat het jy dan aan die hemel.....?”

**

[Die teëstelling]

Wat hier in ons teks gepredik word, is inderdaad geen hemel op aarde, in die sin van 'n kort oomblik van aardse geluk nie. Hoe min mense het dit! En hoe kort is dit van duur! Ons teks praat nie van die drome van verliefdes en die fantasieë van digters nie. Ons teks praat van wat God in Christus aan ons gedoen het. God gee ons nie “'n” hemel op aarde nie, maar “die” hemel op aarde. Ons teks praat van die egte, volle, ware hemel.

En daarvan het ons hier nog maar die begin. Die hemel het pas begin. Dit hou ongetwyfeld in dat ons dit nie in sy volkomendheid kan sien nie. Ons kan sê: wat die hemel betref lewe ons nog “parterre” [uit die Frans: par “op” en terre “grond”], dit is: gelyk met die aarde. Ons leef nog in die onderste verdieping. Later, ná die sterwe en vóór die opstanding, kom dan, wat ek miskien kan noem: die eerste verdieping. Dan mag die siele wat tot Christus opgeneem is, die hemelse saligheid smaak. Maar eers by die wederkoms van Christus en die opstanding van die vlees kom, wat ek sal noem: die bèl-étage [die vernaamste vlak] van die hemel. Dit is die ewig salige lewe, “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.” [1 Kor 2:9].

Wat ons teks nou op hierdie Hemelvaartdag verseker, is die oorweldigende: dat (hoe heerlik die bo-verdieping en die bèl-étage van die hemel ook al mag wees) “parterre” óók deel is van die hemel en dat ons hier op aarde, in Christus, ook reeds in die hemel leef. Ons is al binne. Ons is deur God al in die hemel geplaas. Ons het ons hemel-woning reeds hier op aarde betrek. Die hemel het reeds begin. Dit staan hier inderdaad met soveel woorde. Wat doen God aan en teen die hel waardeur ons verswelg kan word? Wel, God neem geen halwe maatreëls nie. Hy plaas die hemel radikaal teenoor die hel, en ons terselfdertyd daarbinne. “in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom 'n plek in die hemel gegee”.

(Dit was die tweede deel van 'n Hemelvaartpreek deur ds Gabe van Duinen gedurende die tyd van die Tweede Wêreldoorlog. In die volgende deel: dat ons in die hemel geplaas is, is reëel en staan vas)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css