Die Weg

 

Hemelvaart: Die hemel het reeds begin (5)

(Lees asb saam met die vorige!)

“Maar God wat ryk is aan barmhartigheid, het vanweë sy groot liefde waarmee Hy ons liefgehad het, ook óns, terwyl ons dood was as gevolg van die oortredings, lewend gemaak saam met Christus – deur genade is julle gered – en ons in Christus Jesus saam opgewek en saam in die hemele laat sit” - Efesiërs 2:4-6 (direkte vertaling).

So moet ons leer om Christus se hemelvaart gelowig op onsself van toepassing te maak; om in alle omstandighede te weet dat ons met Christus in die hemel sit, en só Christus se hemelvaart as 'n silwer pand om ons nek te mag hang. Ja, dit is ontsagwekkend, haas te groot om te verwerk, te mooi om waar te wees, maar dit staan letterlik daar: ons hele menswees, ons menslike lewe is met Christus in die hemel gesit. Dus: Christus het nie van ons weggegaan nie, maar ons is met Christus. Christus se hemelvaart is my hemelvaart. Vir Hom én vir ons het die hemel reeds begin.

Vir ons! Wie is dit? Dit is ons almal: die siekes, teleurgesteldes, gevangenes, dié wat vasgebind is deur duisende bande van angs en nood en verdriet, sterwende mense. Dit is die stoere, sterke, hardwerkende, suksesvolle, ryk en weelderige mense. Dit is die jong mense wat hul lewens nog voor hulle het en die toekoms tegemoet storm. Dink goed daaroor na, dat u, ofskoon u nog “parterre” lewe, tóg reeds in die hemel leef.

Ja, en dit bring ook sy verpligtinge. Dit is geen sinsverrukking, 'n geestelike ekstase wat beleef moet word nie. Daar is geen sieklike hemelsverlange by mense wat alreeds in die hemel is nie. Gaan maar net jou Christelike gang! Dit beteken: leef in Christus Jesus, “julle in My en Ek in julle”! [Joh 14:20]. Dán leef jy in die hemel. Dan begin die hemel, hier en nou. Leef jou lewe en verrig jou arbeid in die lig van die ewigheid. Dit beteken dat ons hele lewe ewigheids-sin en ewigheids-waarde het. As ons ons beroep beoefen in heilige wandel en godsaligheid, word die hemel vir ons geen pronkkamer nie, maar 'n werkkamer, waar die Meester sy kneg “besig sal vind” [Mat 24:46].  Waarvandaan Hy ons dan saam met Hom sal neem van hemel-begin tot hemel-voleinding, van die aardse “parterre” na God se ewige “bèl-étage”.

Op Hemelvaartsdag kom dit ten slotte net op één ding neer: om in Christus te wees. Om diep, innig en blywend in Hom te wees. Dan moet u sien wat gebeur. Daar begin die hemel. Want die hemel het reeds begin.

Amen.

Saamgestel uit 'n hemelvaartspreek deur ds Gabe van Duinen: De hemel is reeds begonnen.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css