Die Weg

 

Ons Weet

“En waar Ek heengaan weet julle en die weg ken julle” - Johannes 14:4.

Ons kan hierdie uitspraak van die Here anders vertaal: “En julle ken die weg na die plek waarheen Ek gaan." Hyself bereik die hemel langs 'n bepaalde weg en daar is ook 'n bepaalde weg vir ons om daar te kom. Dit weet sy dissipels nou al na drie jaar. Hulle ken die pad na die heerlikheid. Jesus gaan weg, maar Hy laat sy dissipels nie in die duister agter nie. Hy het hulle die weg geleer.

Christus is egter nie 'n stomme en dooie padwyser nie. In die volksmond word die padwysers op die kruispaaie dikwels “predikante” genoem, met die pittige verklaring daarby: “Hulle wys die pad maar loop dit nie.” Sulke predikante is daar gewis. Jesus het egter nie alleen die pad gewys nie - Hy het dit ook afgeloop. Dit weet sy dissipels. Hy loop voor op die pad. Hy baan die weg en wys dit aan.

Maar dat dit nie al is nie, blyk uit die vervolg van die gesprek.

Thomas spreek uit wat in die harte van die dissipels leef. “Here, ons weet nie waarheen U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken?” Dit is waar: as 'n mens nie die bestemming van 'n reisiger weet nie, kan jy ook nie die pad daarheen ken nie. Hulle wil eers weet waarheen Jesus gaan en dan sal hulle uitmaak of hulle die weg ken ...

Agter hierdie vraag lê kleingeloof, misverstand, maar tog ook iets van die angs en onrus van die liefde. Jesus het duidelik gesê dat Hy na die huis van sy Vader gaan om vir hulle plek te berei. Hy het ook die voorafgaande drie jaar duidelik die weg aangedui. Dit kom maar net daarop neer: “Wie in My glo, het die ewige lewe.” Hulle behoort die weg te ken.

Jesus het nou pas aan hulle die allerheerlikste beloftes gegee ...

Die Vaderhuis met sy baie woninge ... Die plek wat vir hulle berei word . . . En tog wil hulle maar net een ding: hulle wil Hom liggaamlik by hulle hou.

Ja, ons ken ook die weg en tog kerm ons dat die weë van die Here vir ons onbegryplik is ... Ons kla dat Hy weg is en ons nie weet waar om Hom te vind nie. Waarom nie? Omdat ons Hom nie op sy Woord neem nie. “Glo in God, glo ook in My..........” Dit is die weg. Dit is ook ons krag.

Uit: Elke dag in die Lig, deur ds MJ Booyens.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css