Die Weg

 

Die Waarheid

Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie” - Johannes 14:6.

By al sy dwaasheid het Pontius Pilatus die een sinvolle vraag aan Jesus gestel: “Wat is waarheid?” Ja, wat is dit en waar is dit te vinde? Mense kry hier en daar iets van die waarheid beet en hou dit dan gewoonlik aan ons voor as die volle waarheid. Filosowe, skrywers, digters en skilders hou hulle onophoudelik besig met die vraag: “Wat is waarheid?” Hulle hou aan ons 'n gebroke en wanstaltige beeld voor as die waarheid. 'n Beeld wat vermink en afgetakel is deur die sonde. En dan sien hulle selfs die inbeeldinge van hulle eie hart as die waarheid. Daarmee verlei hulle die menigtes om agter die skreeu-vra-sonder-antwoord aan te hardloop as die waarheid. Só lei hulle uiteindelik die mensdom op die pad van die LEUEN. Hulle uiteinde is net waar die vader van die leuen hulle graag wil hê: sonder die waarheid, sonder Christus, sonder hoop en vir ewig verlore ...

“Ek is die waarheid ... “ sê Jesus. Hy is die beliggaming van die waarheid. Hy is die waarheid in persoon. Buite Hom lê alles en almal onder die mag van die leuen. “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.” (Joh. 1: 14).  Alles in die Ou Testament het alleen maar vooruit gewys na Hom. Hy is die vervulling van al die profesieë - daarom is Hy die Waarheid.

Hier gaan dit veral daarom dat Hy die waarheid is teenoor die leuen. Hy is die Waarheid omdat Hy die betroubare bron van die waarheid is. Hy alleen bring aan ons die volle openbaring van die weg van die saligheid. Daarom wys Hy, en Hy alleen, die ware weg aan. Hy openbaar die Vader aan ons.

Hierdie waarheid is die lewende waarheid. Dit is aktief werksaam en neem van 'n mens besit. Jy staan in die waarheid wanneer jy in Hom bly en Hy in jou. Die Waarheid heilig ons, Hy lei ons, Hy maak ons vry ... Bevry van die leuen leef ons in die Waarheid: in Christus ...

Op Pontius Pilatus se vraag: “Wat is waarheid?” is daar net een antwoord : “Jesus Christus, die Seun van God, is die waarheid.” Die blinde leiers en verleiers kan alleen praat van waarheid wanneer hulle voor Hom buig. Buite Hom lê hulle onder die mag van die Vader van die leuen, verslaaf en verblind.

Hy wil ook dit aan ons tuisbring. Hy praat die waarheid. Jy kan jou op sy Woord verlaat. Jy kan Hom vertrou. Hy kan nie terugkom op sy Woord nie.

Uit: Elke dag in die Lig, deur ds MJ Booyens.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css