Die Weg

 

Die Lewe

“Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie” - Johannes 14:6.

Jesus se uitspraak van “Ek is die weg” is in die verlede breedvoerig bespreek. Gister het ons gekyk na “Ek is die ....... waarheid.” Vandag handel dit oor die derde gedeelte van Jesus se uitspraak, nl: “Ek is ..... die lewe”. Jesus Christus bring die “weg”, die “waarheid” en die “lewe” tot hulle volle betekenis. Hy is volkome die ware en enigste weg na die lewe. Hy is ook die volkome en lewende weg na die waarheid. Buite Hom lê die duisternis van die leuen en die dood.

In die uitspraak: “Ek is ... die lewe” stel Jesus Homself teenoor die dood. Hy staan ten volle teenoor die vreeslike omvang van die dood. In die eerste plek is dit die geestelike dood waar ons dood is as gevolg van ons misdade en sonde. Ons leef wel, maar ons leef in die dood, omdat ons van God geskei is. Hierdie dood het geen houvas op Jesus gehad nie, want in Hom is daar geen sonde nie. Teenoor hierdie geestelike dood is Hy die geestelike lewe. En uit Hom vloei dit oor in almal wat in Hom glo. Ons staan op uit die dood en lewe werklik, omdat ons weer vrede met God het.

En wanneer ons liggaam sterwe, dan is dit in werklikheid geen sterwe meer nie. Hy het immers ook die dood ingegaan en weer opgestaan. “Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe” (Joh 11). Ook teenoor die liggaamlike dood is Hy die lewe.

Maar ook die ewige dood het Hy oorwin. Ons belydenis verklaar tereg dat Hy neergedaal het na die hel. Hy het waarlik die helse smarte en pyne aan die kruis gedra. Hy het die ewige dood ingegaan en dit oorwin. En as die oorwinnaar deel Hy die lewe uit. Elkeen wat in Hom glo sal nie verlore gaan tot in ewigheid nie.

So het ons alles in Hom. ”Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” Hy is die weg omdat Hy die waarheid en die lewe is. Daarom kan ons ook sê: “By niemand anders is enige saligheid te soek of te vinde nie.” Hy alleen is die bron van alle heil. Aanbid Hom!

Uit: Elke dag in die Lig, deur ds MJ Booyens (effens aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css