Die Weg

 

Jou Rigtingwyser

“Kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die Kindjie was.” - Mattheus 2:9.

Ons het eendag op 'n seilboot uitgevaar. Dit het laat en donker geword. Die lug was helder, maar die land was te ver om die aanlegplek te kon sien. Ek het aan die roer gestaan, maar watter koers moes ek hou?

Die skipper wys toe vir my 'n ster en sê: “as jy net daardie ster in die oog hou, sal jy by die aanlegplek uitkom.” Ek het daarom gesorg om só te stuur dat die ster altyd bo die tou staan wat tussen die mas en die boegspriet vasgemaak is. Uiteindelik het ons presies by die aanlegplek uitgekom.

Dit is ook vir ons die veilige weg. Dit is die weg wat die wyse manne uit die Ooste gekies het. In Mattheus 2 staan geskryf: “En kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die Kindjie was.” Natuurlik verstaan jy die les wat vir die koers van ons lewensbootjie bedoel is: hou Christus in die oog! Hy is die ware Gids, die blink Môrester! As jy Hom volg, sál jy sekerlik by die veilige hawe uitkom.

Ons is almal op reis. “Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige" (Hebr 13:14). Daar is nie 'n enkele mens wat nie weet dat die dood hom of haar uiteindelik sal kom weghaal van sy aardse werk, van sy omgewing of van hulle wat hy of sy liefhet nie. En almal wat Jesus Christus nie ken nie, vrees dáárdie dag. Daarom lei hulle hul aandag af met ander dinge. Maar goed beskou is hulle verbitterd en sonder hoop. 'n Mens word dan ook so maklik wanhopig in hierdie arme, verwarde wêreld. Jy moet veertig, sestig, tagtig jaar swoeg, ly en sukkel, om dan uiteindelik te sterf en te verdwyn.

Maar 'n Christen is 'n mens wat Christus ken. Hy hou die ster van Bethlehem in die oog en hy weet dat hy op weg is na die ewige Vaderland, die wonderlike tuiste vir sy onsterflike siel. Die reis kan dalk lank duur, die lewensbootjie kan gevaarlik skommel - maar ons het die Seun van die Vader aan boord en die Hawe is in sig. Daar is niks om te vrees nie.

Daardie trooswoord pas baie goed by die lewe van vandag, want alles is besig om te wankel. Wanneer 'n mens oor alles nadink en dit verstaan, kan selfs die gelowige vreesbevange raak. Waarheen gaan ons? Is ons op pad na die totale ondergang van ons wêreld en alles waarvoor ons lief geword het en wat vir ons dierbaar is?

Nee, se die Woord van God, ”Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die HERE, jou Ontfermer” (Jesaja 54:10). Daar is inderdaad niks waar ek op kan bou nie. Maar daar is Iemand op Wie ek altyd seker en veilig kan reken. Dit is my Heiland en my Here Jesus Christus.

Daarop kan ons reken. Christus laat ons nie in die steek nie. Vertrou op Hom met jou hele hart!

(word vervolg)

Uit: De Morgenstonde Nadert, deur Dr JH Gunning J Hz (verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css