Die Weg

 

Kies vandag nog jou pad vorentoe

'Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het Hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê: “Volg My!” Hy het toe opgestaan en Hom gevolg.' - Matteus 9:9.

'Nog een het gesê: “Ek sal U volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet.” Toe sê Jesus: “Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie.”' - Lukas 9:61-62.

Ons is almal op weg na 'n eindbestemming. En daar is regtig maar net een van twee moontlike bestemmings. Die ewige lewe of die ewige dood. Wees dankbaar as die Here Jesus Christus jou geroep het om Hom te volg. En niemand kan sê dat hy of sy nie die Roepstem gehoor het nie, want oral waar die Woord van die Here verkondig word, roep Hy jou om Hom te volg. Moet dan nie enige verskonings probeer uitdink waarom jy dit nié kan doen nie.

Die pad agter Jesus Christus aan is nie die maklikste pad om te loop nie. Dit is die pad van opoffering en selfverloëning. Dit loop plek-plek teen steil opdraandes. Soms moet jy op jou knieë kruip om bo te kom; soms kos dit trane. Maar tog is dit die pad van vrede en blydskap, van goddelike krag, bemoediging en vertroosting, van vrugbaarheid en diensbaarheid. Dit is die weg van gemeenskap waarlangs die kind van God wandel as siende die Onsienlike (Heb 11:27).

Daar is natuurlik 'n makliker pad vir jou aardse lewe: die pad van selfsug, gemaksug en eieliefde, maar met 'n tragiese einde (vgl Luk 16:19-31; Hand 12:23). Moses het wel die regte ding gedoen. Moses, die prins in die huis van Farao, moes kies tussen die weg na rykdom, roem en eer, en die weg van swaarkry saam met sy volk. In daardie krisisoomblik het hy weggekyk en opgekyk. “Hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om die kortstondige genieting van sonde te hê. Die smaad ter wille van die Christus het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het.” (Heb 11:26). Dink ook aan die geskiedenis van Josua en Kaleb. Hulle twee was die enigste wat op God vertrou het nadat die twaalf manne die land Kanaän gaan verken het (Num 13). En hulle was die enigste van hul geslag wat die beloofde land kon betree (Num 26:65). Later kon Josua met groot vrymoedigheid aan die volk die keuse stel: “Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien ..........maar ek en my huis, ons sal die HERE dien.” (Jos 24:15).

Volg jy vir Christus? Die lewe is nie altyd maklik nie en elke dag bring weer sy kwota van nuwe probleme. Maar ons het Iemand wat ons lei. Daarom is dit goed om elke oggend die nuwe dag in oënskou te neem en daaroor te bid. Dank Hom dan vir die groot voorreg om sy leiding te kan aanvaar.  

- dw -

(Met erkenning aan HT de Villiers: Onnaspeurlike rykdom)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css