Die Weg

 

Bewys jou Christenskap

'Maar julle, geliefdes, moet die dinge onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus voorheen reeds vir julle geleer het. Hulle het vir julle gesê: “Daar sal in die laaste dae mense wees wie se lewe deur hulle eie goddelose begeertes beheers word, en hulle sal met julle die spot dryf.” Hierdie mense bring verdeeldheid; hulle word deur hulle natuurlike drange beheers en nie deur die Gees van God nie. Julle, geliefdes, moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus wat die ewige lewe aan julle sal gee. Oor dié wat in twyfel verkeer, moet julle julle ontferm.' - Judas 1:17-22.

Almal van ons soek bewyse. Ons wil die versekering hê dat mense wat aan ons iets verskuldig is, ons nie aan die kortste end sal laat trek nie. Ons sal ook baie graag wil weet of ons 'n goeie toekoms sal hê. Ja, en dan wil ons ook 'n bewys hê dat ons godsdiens nie 'n ydele hoop is nie.

Hierdie laasgenoemde neiging tot sekerheid is nie onredelik nie - trouens God se Woord is juis daar om vir ons die nodige versekering te gee. En daar is baie bewyse. Maar ons mag nie in selfsug al daardie bewyse net vir onsself hou nie. Daar rus op ons ook 'n verpligting om dit na ander mense oor te dra. En ons moet self ook 'n bewys wees van God se liefde en genade.

Die Apostel Judas skryf in sy brief (vers 22) van mense met 'n eerlike twyfel oor sake van ewige belang. Hy wil hê hulle twyfel moet deur sekerheid vervang word, maar daardie sekerheid moet deur ons, as getuies van Christus, aan hulle gegee word. Hy sê: “Oor dié wat in twyfel verkeer, moet julle julle ontferm.” Let op: daar ís mense wat twyfel. Hulle twyfel word as 'n opregte twyfel beskou, met ander woorde, dit is nie maar net 'n verskoning nie. Daar bestaan by hulle werklikwaar onsekerheid of hulle die Christelike weg moet volg. Daardie twyfel, daardie onsekerheid, moet uit die weg geruim word. Sekerheid moet verskaf word. Maar, let op, daardie verlangde bewys moet deur die lewe van liefde van Christene gegee word. “Julle moet julle oor hulle ontferm”, en daardie bewys sal nie 'n bewys wees van goeie dade nie, maar van die liefde van julle Vader.

Daar bestaan baie twyfel in die wêreld rondom ons. Mense tas rond in hulpelose hopeloosheid. Ten einde raad bid ons dat die Here tog maar Sy koms moet verhaas. “Wag 'n bietjie My kinders,” sê Hy, “daar is nog werk vir julle om te doen. Gaan lewer bewys van barmhartigheid, vriendelikheid, hulpvaardigheid en liefde aan die wat nog twyfel. Dit is die bewyse wat vandag tog so nodig is.

Uit: Terwyl die ketel kook, deur ds John Murray du Toit (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css