Die Weg

 

Gebedsverhoring

“Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.” - Johannes 14:13-14.

Vooraf het Jesus aan sy dissipels vertel watter groot werke hulle sal doen na sy hemelvaart. Die dissipels sou hulleself dus kon afvra: “Hoe sal ons ons dit regkry?” Dit is ook die vraag wat ons baie keer vra. Die Here Jesus weet van ons vrese en swakhede. Hy ken ons kleingeloof. Hy weet dat ons terugdeins vir die werke waartoe Hy ons roep. Daarom wys Hy die bron van krag aan waaruit ons kan put, sodat ons ons roeping in die wêreld kan vervul: “Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

Vra enigiets ... Bid vir dit wat jy nodig het ... Bid gelowig en met vertroue ... Bid in die Naam van Jesus Christus. Hy is die Middelaar wat ons gebede opvang en heilig. Hy is die weg waarlangs ons gebede die troon van ons Vader bereik.

Jou gebede in die Naam van Jesus Christus mag nooit om selfsugtige redes wees nie. Dit kan alleen in belang van sy koninkryk wees. Bid ek om gesondheid om die gesonde kragte in diens van die Bose te verspil, is dit geen gebed wat sy Naam eer aandoen nie. Dan kan ons waarlik nie verwag dat Hy dit sal verhoor nie.

Gebede in die Naam van Jesus Christus is uit die geloof. Dit is ooreenkomstig die wil van God. Dit hou altyd in dat “nie ons wil nie, maar U heilige wil mag geskied ... “ Die gelowige gebed is nooit afdreigend nie. Dit kommandeer nie die hoë God nie, maar soek na sy wil en eer. Daarom onderwerp die bidder hom aan sy hemelse Vader.

'n Gebed in die Naam van Christus is in harmonie met wat Hy aan ons geleer het. Sy Naam is hoe Hy Homself in sy werke openbaar - en dan in besonder in sy werke van verlossing. Bid ons in sy Naam dan gaan dit om ons verlossing, en die verlossing van die wêreld . . . En sulke gebede verhoor Hy altyd.

Die bidder vra niks en verwag niks wat Christus nie self goedkeur nie. So alleen word die Vader in die Seun verheerlik. Jesus self het immers gekom en in alles wat Hy gedoen het, sy Vader verheerlik. Sou Hy dan nie ons gebede beantwoord wanneer dit ook vir ons gaan om sy eer en heerlikheid nie?

Uit: Elke dag in die Lig, deur ds MJ Booyens.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css