Die Weg

 

Innerlike vrede

Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie” - Johannes 14:27.

Vrede is 'n erfenis wat Jesus aan ons nagelaat het. Vrede Is ook 'n skat wat Hy aan ons gegee het. Die vrede beteken dat Hy vir ons vrede gemaak het met God. Hy het die vyandskap tussen ons en ons hemelse Vader oorbrug. Hy het ons sondes op Hom geneem. Daarom het ons vrede.

Die vrede is 'n feit. Dit is net so werklik as dat Jesus gelewe, gely en gesterwe het. Omdat hierdie vrede vanuit Christus voortvloei, kan ons nimmer daarvan beroof word nie. Selfs ons swakheid en sondes kan ons nie daarvan skei nie. Die vrede behou ons te midde van storms en stryd en nood. Ons word gedra deur die vrede, selfs ondanks vyandskap en vervolging van die wêreld. Daarom kon martelare sterf terwyl hulle vreugdeliedere gesing het.

Dit is 'n konkrete werklikheid en wat ons innerlik kan belewe. Daarom voeg die Here by: “Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.”  In die lig van die hele hoofstuk, is dit duidelik dat die vrede nie bloot buite onsself bly nie. Dit word ons eiendom. Iemand omskryf dit soos volg: “Hier beteken die woord vrede die afwesigheid van innerlike onrus en die versekering van die verlossing en van God se liefdevolle teenwoordigheid onder alle omstandighede.

“Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie”, sê Jesus. Hy gee sy vrede wat die wêreld nooit kan gee nie. Die wêreldmens mag jou gelukwens, waarmee hy aan jou geluk en vrede toewens, maar hy kan dit nie gee nie. Die onrus kan hy nie uit jou innerlike wese verwyder nie. Die wêreld mag rykdom en plesier en liggaamlike welsyn en voorspoed gee, maar nimmer kan die wêreld aan ons innerlike vrede gee nie. Die innerlike vrede is die weerkaatsing van die liefdevolle blik van ons hemelse Vader in die hart van sy kind.

Die vrede wat Christus gee, is die antwoord op die honger en kommer van ons harte. Ons smagting en soekende hunkering kom in Hom tot rus. Ons is weer waar God ons wil hê en waartoe Hy ons gemaak het – om tot eer van Hom te lewe.

Uit: Elke dag in die Lig, deur ds MJ Booyens (effens aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css