Die Weg

 

Om uit die wysheid van Bo te leef

“Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg.” - Jakobus 3:17.

Wysheid begin met die dien van die Here; wie die Heilige ken, het werklik insig.” - Spreuke 9:10.

Die wysheid wat van God kom, is ander as die gewaande wysheid van die wêreld. God se wysheid het nie verborge stekels nie, maar is helder en rein. Dit gaan nie gepaard met groot lawaai nie, maar dit dring sagkens deur tot waar dit sy doel moet bereik. Menslike wysheid soek sy eie eer, plaas homself op die voorgrond, dring homself op en is trots.

Jakobus was bewus van die konflik wat in die gemeentes geheers het. Die naywer en selfsug van die mense het swaar op hom gedruk. Ook Dawid het daaroor gekla soos hy dit beskryf in Psalm 35:19-20: “Moenie dat hulle wat sonder rede my vyande is, hulle verlustig in my leed nie. Moenie dat dié wat my sonder aanleiding haat, hulle verlustig in my leed nie. Hulle wil nie vrede hê nie, hulle kom met vals beskuldigings teen vredeliewende mense.”

Maar Jakobus het die wysheid geken wat uit God kom omdat hy in noue verbintenis met Jesus Christus geleef het. Daarom skep hy vir ons 'n beeld van die wysheid wat uit God kom. Die wysheid soek vrede en word gekenmerk deur verdraagsaamheid, bedagsaamheid, medelye, onpartydigheid en opregtheid. Kortom, dit dra goeie vrugte. Dit het geen verskuilde agenda's nie, maar is suiwer van oordeel. Ja, dit is volgens die wese van God. Wie is dan wys? Dié persoon wat uit die vergifnis van Jesus Christus leef, na Hom luister en so optree.

-dw -

(Met erkenning aan Volker Teich, Neukirchener Kalender 2019)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css