Die Weg

 

Om krisistye te kan hanteer

“As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word.” - Jakobus 1: 5-6.

As 'n mens al die nuusberigte kan glo, is die wêreld op pad na 'n groot finansiële en maatskaplike krisis. Tog was daar geen geslag wat ooit vrygekom het van die een of ander krisis nie. Ons lees in die Bybel van die krisistye wat Israel vanaf die begin van sy bestaan beleef het. Dit het merendeels saamgeval met die tye waarin die volk weggedwaal het van God. In die laaste vers van die boek Rigters staan daar hierdie veelseggende woorde: “In dié dae was daar geen koning in Israel nie: elkeen het gedoen wat reg was in sy oë.” Met ander woorde, die volk was in 'n krisis. Ons sien ook vandag dieselfde patroon. Ons land, en moontlik die hele wêreld, is in 'n krisis, omdat daar nie werklike Godvresende leiers is wat daadwerklik leiding kan neem volgens die wil van God nie.

Maar dit is ook weer niks nuuts nie, want tagtig jaar gelede was die wêreld ook in 'n krisis. Vanweë 'n verwronge ideologie is die wêreld in die grootste krisis van alle tye gedompel. Ongeveer 80 miljoen mense het hul lewens oor 'n tydperk van 6 jaar verloor as gevolg van die Tweede Wêreldoorlog wat daaruit voortgevloei het. Die een dag was baie mense nog onbekommerd en welgesteld, en die volgende dag brandarm of selfs dood.

Nou leef ons weer van dag tot dag met vrees in ons hart vir die toekoms. Daarom is dit altyd goed om terug te kyk na daardie tye van krisis. Ons het die voordeel dat ons kan put uit die ondervinding van ander wat die krisistye oorleef het:

Hoe groter die krisis, hoe meer verg dit van jou om beheer oor jou gedagtes en emosies te behou. Maar as jy eers beheer oor jouself verloor; as jy toelaat dat jou gedagtes en emosies op loop gaan, dan sal jy uiteraard ook beheer oor jou omstandighede verloor met moontlike rampspoedige gevolge. Dan vind jy dat mense selfmoord pleeg. Watter beter raad is daar nie as dié wat ons uit die Bybel self kry nie? “Besef tog dat die Here wonders gedoen het vir dié wat aan Hom getrou is. Die Here hoor as ek na Hom roep. As jy ontsteld raak, moenie sondig nie; dink in stilte daaroor na as jy gaan lê, en laat dit daarby!” (Ps 4: 4-5) en “Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek. Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan.” (Ps 62:6-7). “Wees net maar stil tot God, my siel, want van Hom is my verwagting!” (Ps 62:6 53-vertaling).

“Wees maar net stil tot God”; laat die leiding aan God oor: wag en luister wat Hy vir jou wil sê. As die krisis dreig om jou te oorweldig, maak tyd om alleen met jou Vader te wees omdat Hy groter is in jou lewe as die dreigende krisis.

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css