Die Weg

 

Om die waarheid te hoor is nie altyd lekker nie

Maar die koning sê vir hom: “Hoeveel keer moet ek nog by jou daarop aandring dat jy vir my niks anders as die waarheid in die Naam van die Here moet sê nie!” - 1 Konings 22:16 (83-vertaling).

Daarop sê Miga: As u ooit behoue tuiskom, dan het die HERE nie deur my gespreek nie. Verder sê hy: Volke, luister almal saam! - 1 Konings 22:28 (53-vertaling).

Koning Agab van Israel vra vir koning Josafat van Juda om hulp in sy veldtog teen Ramot in Gilead. Maar Josafat sê vir Agab: “Vra tog eers na die wil van die HERE!” Agab laat kom sy 400 hofprofete. Hierdie profete het altyd net gesê wat die koning wou hoor sodat hulle in sy guns kon bly. Hulle antwoord dus die koning: “Trek op, en die HERE sal dit in die hand van die koning gee.”  Maar Josafat hou voet by stuk: hy wil ook dat die profeet Miga gevra word. Agab het nie van Miga gehou nie omdat Miga nooit iets goed vir die koning geprofeteer het nie. Hy was eerlik en het net altyd gesê wat God aan hom openbaar het. Miga is duidelik in sy uitspraak: “So het die HERE 'n leuengees in die mond van al hierdie profete van u laat kom, maar die HERE het in werklikheid vir u 'n ramp aangekondig.” (v 23). Israel sou die veldslag verloor en die koning sou sterf. En wat is Agab se reaksie hierop? Sal hy na die stem van God luister of die raad van die meerderheid volg?

Miga het alles gesê wat gesê moes word. In die Naam van God het hy 'n duidelike waarskuwing gegee. Maar koning Agab slaan Miga se woorde in die wind. Miga argumenteer nie verder nie. Alles wat gesê moes word, is mos gesê. Die toekoms sal wys wie reg was. En die uiteinde was gou duidelik. Agab kom nie behoue terug nie, hy word doodgemaak. God maak sy woorde waar.

Alles is gesê.... Daar was profete wat, ten spyte van alle teenstand, getrou aan hul opdrag gebly het om God se Woord suiwer oor te dra. Dink maar aan profete soos Miga en Jeremia. Die moed van dié profete is bewonderenswaardig. Dit is dié getuies van God wat ons wêreld ook vandag nodig het.

Alles is gesê...... Ek ys om daaraan te dink hoe dikwels ons die suiwere opdragte van God in die wind slaan. God het gesê: “Jy mag nie.....” Maar ons dink dat ons niks sal oorkom nie. Tog staan God se Woord vas. Wat in daardie tyd gegeld het, geld ook vandag: Sy bevele en sy waarskuwings, sowel as sy helende en vergewende woord; sy oordeelswoord en sy reddende woord. Dit is duidelik gesê: “Volke, luister almal saam” (v 28; 53-vertaling).

Uit: Neukirchener Kalender 2004 (verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css