Die Weg

 

Die Here verlaat nie sy gunsgenote nie

“Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie.” - Psalm 37:25 (53-vertaling).

“Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is ‘n toekoms vir die man van vrede.” - Psalm 37:37 (53-vertaling).

Ervaring is die sieraad van die ouderdom. Dié mens wat uit die ervarings van die lewe wysheid geput het, kan deur sy ervarings vir ander mense tot seën wees. Dis is mooi as die jongspan vrolik en tog eerbiedig na Oupa en Ouma se rype wysheid luister wanneer hulle sê: “Kinders, jul kan dit gerus glo, ons het dit self belewe.” Hoe sou die gebruik van hierdie verstandige raad veel lyding en veel kwaad voorkom het, ook as hulle met lof en sekerheid daarvan getuig: “Die Here verlaat nie sy gunsgenote nie" (Ps 37:28; 53-vertaling).

Dis ook die betekenis van die hartversterkende getuienis wat koning Dawid afgelê het: “Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie.

Maar is dit waar? Hoe dikwels sien ons nie dat ook vroom ouers in groot nood kom en dat hul kinders tog brood moet bedel nie? Het ook Job en Dawid self nie 'n tydlank bittere lyding en benoudheid deurstaan nie? Ja, het ons Heiland nie self aan die kruis moes uitroep nie: “My God, My God, waarom het U My verlaat?

Dis alte seker: ook gelowige Christene ondervind dikwels lyding en nood. Ook in die huise van die vromes is daar sorge om die daaglikse brood. Ook dáár kan dit menigmaal lyk of God sy gunsgenote vergeet en verlaat het.

Maar dan kan 'n mens ook vra: het die Here nie as trooster in jou groot droefheid na jou toe gekom nie? En het die lyding jou nie seën gebring vir jou onsterflike siel nie? Het Hy jou ooit in enige nood vir altyd in die steek gelaat? Of het jy nie weer elke slag hulp gekry nie? En as die mense jou verlaat het en dit baie eensaam rondom jou geword het - het God jou toe verlaat?

Die Here het jou eindeloos veel goed gedoen en ook jy sal dit dankbaar aan jou kinders en kleinkinders moet bevestig: “Die Here verlaat nie sy gunsgenote nie.” Daar is 'n wolk van getuies wat jou toeroep: “ons het te doen met 'n magtige en gewillige God wat sy kind nooit verlaat nie.” Dis die bestes en edelstes van ons geslag wat dikwels onder die bitterste beproewings en die swaarste teenspoede altyd weer die hoof opgehef het na Bo en op die getroue Here vertrou het. Ek het lyers geken wie se hele lewe 'n voortdurende worsteling was en wat tog bely het: “Hy het my nooit verlaat nie, ek het altyd weer gesien dat sy genadige Vaderoog op my gerig was.” Laat hierdie mense vir jou die pad aanwys en jou bemoedig! “Welgeluksalig hulle wat in Hom hul heil, hul hoogste geluk sien; hulle wat die vors van Sion erken as hul Heer; welgeluksalig hulle wat vas op Hom vertrou.

Bly daarom op God vertrou! Op die end sal dit verseker goed gaan met jou. Die ware Christelike lewe bestaan daarin dat ons na God toe kom en by Hom bly. Gelukkig is jy as jy aan die einde van jou dae mag sê: “ek het die geloof behou.” Hy wat volhard tot aan die einde sal gered word. Hy wat getrou is tot aan die dood, sal die kroon van die lewe ontvang. Wag op die Here en gehoorsaam sy gebooie. Wees in alles wat jy doen en sê 'n goeie voorbeeld vir die jonger geslag om jou. Lewe met die hulp van God jou dae só dat jy kan hoop dat almal wat jou liefhet, jou voorbeeld sal volg. Dan ontvang jy op die einde die goddelike beloning wat aan ons belowe is.

Dikwels kan jy hier reeds die seën en die hulp van die Here as't ware met jou hande vat. Daar kom ook vir die kinders van God tye van donkerheid; dae van siekte, van armoede, van verlate-voel, van swaarmoedigheid. Die kinders van die wêreld sê dan: “wat het jy nou van jou gebede? Waar is nou jou God." Maar uiteindelik sal jy “die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet.” Dan sal jy jou plek mag inneem in die baie wonings van die Vaderhuis. Dan sal al die raaisels opgelos wees. Dan sal jy sien dat ook die moeilikste en swaarste leed tot jou heil gedien het. Dan sing jy ook saam met al die oorwinnaars: “die Here verlaat nie sy gunsgenote nie.

Uit: Die Morêstond Nader deur JH Gunning J.Hzn (verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css