Die Weg

 

In stil wees en vertroue lê julle krag

“So het die HERE my God, die Heilige van Israel, gesê: As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê.” - Jesaja 30:15 (83-vertaling).

Stil wees is 'n kenmerk van iemand wat hom aan die heilige wil van God onderwerp. 'n Gelowige wag op God met die versekering dat sy toekoms gewaarborg is deur die beloftes van God, want God se beloftes is waaragtig; Sy beloftes faal nooit nie.

Ons sal krag ontvang as ons in stilheid op God vertrou; ons vrese sal verminder en ons geloof sal versterk word. Alle dinge sal vir ons ten goede meewerk as ons God liefhet en Hom vertrou.

Hy is ons Leidsman. Hy is by ons. Hy luister in liefde na ons sorge en gee ag op dít wat ons bedreig. Hy ontferm Hom oor ons ellende. Hoe groot dit is en van watter aard dit ook al mag wees, wéét ons God is by ons. Hy wil aan ons goed doen en sy seën op ons laat rus.

Sy gedagtes is gedagtes van vrede. Ons sal sy bedoelings met ons eers later verstaan. Die tyd sal kom dat alle swaarkry en verdriet opgehelder sal word en elke element van God se voorsienigheid verstaan sal word. Laat ons dan geduldig die Here se tyd afwag en ons in stilheid aan sy heilige wil onderwerp; Hom prys vir dit wat reeds verby is, en ook op Hom vertrou vir dít wat die toekoms inhou. Dan sal ons vind dat alles vir ons tot nut was en ten goede meegewerk het.

Laat ons nie vrees nie, want Hy is genadig en barmhartig en sy goedertierenheid duur tot in ewigheid.

Daar kom donker dae in die lewe hier,
wanneer ek alles nie verstaan.
Maar ek weet U oog hou die wag omhoog:
skenk gena’ om steeds aan te gaan.

Help my sê: “Nie my wil geskied.”
Help my doen al wat U gebied.
Gee dan krag aan my en genade vry
om te sê: “Heer, U wil geskied.

Heer, ek’s nie bekwaam om my weg te rig;
ook geen stap kan ek voorwaarts gaan.
Wees my steeds naby; laat U hand my lei,
of ek dwaal van die lewensbaan.

Uit: De Meester is daar en Hij roept u, deur (Mev) CA du Plessis (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css