Die Weg

 

Is die HERE julle God nie met julle nie?

En Dawid het al die vorste van Israel bevel gegee om sy seun Salomo te help, en gesê: Was die HERE julle God nie met julle en het Hy julle nie rondom rus gegee nie?” - 1 Kronieke 22:17-18 (53-vertaling).

“In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk, en die ledetal het toegeneem.” - Handelinge 9:31 (83-vertaling).

Watter groot voorreg is dit nie om jou God altyd met jou te hê nie? Hy het Hom met 'n verbond aan jou verbind. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie.

Hy is met jou en sorg vir jou soos 'n vader vir sy kinders; as Almagtige God bewaar en beskerm Hy jou siel.

Hy is met jou om jou te ondersteun in jou probleme; jou te lei in jou teëspoed; jou te versterk in jou swakheid; jou te bevry in gevaar; jou te vertroos in verdrukking.

Jou God het Homself altyd betoon as 'n getroue God volgens sy Woord. Is die HERE jou God nie met jou nie? Is God nie met jou in jou beproewinge en tydens die aanvegtinge van die Bose nie? Wie ondersteun jou, wie help jou, wie bewaar jou van wanhoop? Hy is met jou, en as die HERE jou God met jou is, waarom vrees jy dan, waarom kla jy dan? Kyk op na Hom, roep Hom aan, vertrou op Hom. Omdat die HERE jou God met jou is, is jy beveilig teen die Satan, teen die sonde, teen die wêreld, teen elke benoudheid, ja, selfs teen die dood.

Vergeet tog nooit dat jou God met jou is nie. Die HERE van die leërskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Daarom hoef ek nie te vrees nie, want die HERE is my sterkte. Hy het my tot heil geword.

Dit is die HEER wat my gesterk het.
Hy is my lied, my psalmgesang;
Hy was dit wat my heil bewerk het,
dus loof ek Hom my lewe lang.
Ek hoor alom die blye galme
van vromes na die lydensnag;
hul tent weerklink van dankb're psalme:
Gods regterhand doen grote krag.
(Ps 118:7 Totius beryming)

Uit: De Meester is daar en Hij roept u, deur CA du Plessis (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css