Die Weg

 

'n Les van die geloof en sy vrugte

'Vroeg die môre op pad terug stad toe het Jesus honger gekry. Toe Hy 'n alleenstaande vyeboom langs die pad sien, gaan Hy daarheen, maar Hy het niks anders as blare daaraan gekry nie. Hy sê toe vir die boom: “Jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie.” En die vyeboom het dadelik verdroog.' - Mattheus 21:18-19.

Die Here het op 'n sekere dag vrugte aan 'n vyeboom gaan soek. Omdat Sy dissipels saam met Hom was, sou Hy ook hierdie geleentheid gebruik om hulle in die geestelike dinge te onderrig. Toe Hy dan geen vrugte aan die vyeboom vind nie, het Hy die boom vervloek, want 'n boom wat vrugte moet dra en dit nie doen nie, behoort uitgekap te word.

Markus sê in hoofstuk 11 dat dit nou wel nie die tyd vir die vye was nie. Nogtans het die Here die boom laat verdroog. Hy het hulle hierdeur 'n noodsaaklike les geleer: die les van die geloof en sy vrugte. As ons bely dat ons geloof in Jesus Christus het, dan moet dit blyk uit die dinge wat ons doen: om onder andere ook die vrugte te dra wat by die bekering pas. Dit word weer moontlik wanneer ons by alles wat ons vra, ook bid dat die Here ons deur sy Heilige Gees en sy Woord sal lei om so te kan lewe dat dit Hom behaag en ons medemens tot seën kan wees. So word geloof ook nie net op sekere tye beoefen nie en is dit nie net beperk tot Bybel lees, bid en kerkbesoek nie, maar ons beoefen dit elke dag van ons lewe en oral waar ons ons mag bevind.

As julle voorgee om goed te wees en om soos 'n vrugteboom vrugte te dra, doen dit dan, want julle is anders as 'n boom wat net op 'n sekere tyd van die jaar vrugte dra. Sorg dat daar altyd vrugte is as dit by julle gesoek word.

Die Bybel noem sekere vrugte soos vriendelikheid, gehoorsaamheid, getrouheid, vergewensgesindheid, liefde, pligsgetrouheid, onderdanigheid, hardwerkendheid, eerlikheid, selfbeheersing en ander. Dit is alles goeie vrugte waarin die Here 'n behae het vir die uitbreiding van sy koninkryk op aarde en tot voordeel van ons medemens.

Maar daar is ook iets anders waarop ons moet let: die boom het uiterlik baie goed vertoon, só goed dat die Here Jesus en sy dissipels vol verwagting nader gegaan het en na vrugte tussen die groen blare gaan soek het. Maar daar was niks!

Heeltemal teen sy liefdevolle, genadige aard in, vervloek die Heiland hierdie vyeboom. Die dissipels, en ook ons, is verslae. Hoe dan nou? Is die Here Jesus nie hier onredelik nie?

Nee. Met hierdie drastiese daad wil die Heiland vir die skynheilige godsdienstige leiers van sy tyd, maar ook vir ons wat eeue later daarvan sou lees, wys hoe groot afkeur Hy aan uiterlike vormgodsdiens het. Hoe baie van ons is nie soos daardie vyeboom nie? Ons hou 'n valse front aan die wêreld voor. Ons gaan gereeld kerk toe, ons vloek en baklei nie, ons doen ons plig en maak ons aan geen lelike wanpraktyke skuldig nie. Ons mag selfs leiers wees, ja, dalk ook op godsdienstige gebied. En tog . . . as God diep in ons harte kyk en soek na die vrugte van die Gees in ons lewens, moet Hy teleurgesteld omdraai, want daar is niks! Geen liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid of selfbeheersing nie (Gal 5:22). Niks. Net uiterlike tooisels! Baie groen blare om ander mee te mislei, maar geen ware vrugte nie ...

Kom ons bid God dat Hy sy Gees sal stuur om ons lewens só te vul, dat ons uit dankbaarheid vir al Sy goedheid en genade, met blymoedigheid die vrugte sal dra wat by die kind van God pas.

Ds DP Myburgh in Skrifflitse, onder redaksie van prof JJ Mulder, dr LM le Roux en dr SJ Eloff  (effens verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css