Die Weg

 

Die wêreld in 'n noodtoestand

Sal U ons nie weer lewend maak, sodat u volk in U bly kan wees nie?” - Psalm 85:7 (53-vertaling).

Toe sê Hy vir my: Mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord: Here HERE, U weet dit.”  - Esegiël 37:3 (53-vertaling).

As gevolg van haar geestelike koudheid, slaag die kerk van Christus nie altyd daarin om 'n behoudende krag in die samelewing te wees nie. Tog sou die toestand veel erger gewees het as daar nie binne die kerk so 'n opregte kommer oor hierdie kragteloosheid was nie. Te midde van die geestelike verval is daar gelowiges wat dag en nag tot die Here roep om die herstel van sy duur gekoopte erfdeel. Hierdie gebede word verhoor wanneer God genadiglik ingryp ter wille van die eer van sy Naam.

In 'n wêreld vol spanning is dit niks buitengewoon om bekommerd te wees nie. Ook die geestelike toestand van die kerk bring sy spanninge mee, en dus ook sy sorge. Daar is by die gelowiges dikwels kommer omdat die lande wit is vir die oes en die arbeiders so min is (Mat 7:39). As dit in die tyd van die Here Jesus so was, dan is dit vandag des te meer waar. Tog is daar soveel geestelike louheid, so 'n gebrek aan belangstelling by die Christene, en dit beteken 'n verlies vir die koninkryk van die hemele, want die tyd is kort. Die spanning as gevolg van hierdie toedrag van sake maak die toegewyde gelowiges rusteloos en dryf hulle tot die versugting teenoor die Here: “Sal U ons nie weer lewend maak, sodat U volk in U bly kan wees nie?” Hulle verlang dat die herlewing tog by die kinders van die Here sal begin, dat die doodsbeendere plek sal maak vir 'n strydvaardige leër van gelowiges.

Die Almagtige weet wanneer die beendere op sy bevel weer lewe sal kry. Intussen moet ons elke dag op onsself en ons getuienis ag gee. Ons gebed om herlewing moet gepaard gaan met 'n hernieude oorgawe aan die Here. Die heerlikste, mees oortuigende antwoord op die kommer van ons hart is dat ons self sal sê: “Hier is ek Here, stuur my!

Uit: My Tye in U Hand - Ds H C de Wet
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css