Die Weg

 

Die Christen se erfdeel

Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.” - 1 Petrus 1: 3-5.

Let op dat verlossing deel van ons toekomstige erfenis is (vers 4). Dit is iets wat nog geopenbaar sal word. Die verlossing in die Nuwe Testament het deels betrekking op die toekoms. Verlossing bestaan uit 'n verlede tyd, die teenwoordige tyd, en die toekomstige tyd:

Dit is basies wat die Nuwe Testament met verlossing bedoel. Dit beteken die verlossing van die hele mens. “In wie julle ....die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.” (vers 8-9; 53-vertaling). Verlossing, die verlossing wat Christus gee, is dan grootliks in die toekoms.

Die verlossing bring natuurlik die voordele van 'n geestelike vernuwing (die vrugte van die gees) vir hier en nou, maar ons moet waak teen mense wat vir ons sê dat die verlossing ook volmaaktheid, genesing, gesondheid en selfs politieke bevryding inhou. Nee, al hierdie groot verlossings van liggaam en gees en wat daarmee gepaardgaan, behoort aan die toekoms.

Die verlossing waarvan die Nuwe Testament vir hier en nou praat, is geheel en al 'n saak van ons versoening met God. Die hele mens, die siel, soos Petrus dit noem, sal eers op die laaste dag gered word. Petrus stel die “dan” van verse 3-5 teenoor die “hier en nou” van verse 6-9 (53-vertaling): “Daarin verheug julle jul, al word julle nou - as dit nodig is - ’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge”. Vergelyk ook: “al sien julle Hom nou nie” (vers 8) met “dan sal ons Hom sien” (1 Joh 3:2). Dán sal ons regtig gered word; dán sal ons die erfenis ontvang.

Hierdie lewe is “vir 'n kort rukkie” 'n tyd van beproewing (vers 6), en daarom is dit 'n tyd waartydens ons op Jesus Christus moet bly vertrou (vers 7). Ons weet dat die geloofslewe aan ons baie geestelike besittings gee; maar ons het nie nou al van ons erfenis besit geneem nie. Daarom moet ek Hom vertrou; want God het aan ons die belofte van uitnemende heerlikheid gegee.

RC Lucas in Daily Thoughts from Keswick
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css